Uppgifter för beräkningar
Beräkningar om hur mycket du kan få, grundar sig på årets prisbasbelopp fram till att nästa års prisbasbelopp är fastställt.

Beräkningar om hur din återbetalning kan se ut efter dina studier, gör vi utifrån den ränta du valt att använda. I uträkningen används samma ränta för alla år.

Om du väljer att logga in, hämtar vi dina uppgifter från vårt system vid varje uträkning.