Räkna om studietid till veckor

Denna tjänst vänder sig till dig som är vägledare. Du kan bara nå tjänsten via ingången Utbildningsanordnare och vägledare.

Uppgifter om studierna

Du kan bara räkna om studietiden för ett års studier åt gången.


Studieuppgifter - nivå 1Tillbaka till Utbildningsanordnare och vägledare