Till studiemedelsansökan

Aktuellt

CSN deltar i projekt om falska intyg i välfärdssystemen

Brottsförebyggande rådet publicerar rapport om hur falska intyg kan användas för att få bidrag felaktigt utbetalt från välfärdssystemen.

Större möjligheter till merkostnadslån för undervisningsavgift

Den 1 juli 2015 ändras reglerna för merkostnadslånet för undervisningsavgift, vilket gör att det blir möjligt att låna mer. Det införs också ett nytt merkostnadslån för utlandsstudier som även du som studerar vid en skola i Sverige kan söka om du gör en del av din utbildning utomlands.

Fler får bättre möjligheter med nya utlandsstudiemedel

När de nya reglerna för studiemedel i utlandet börjar gälla den 1 juli 2015 förbättras möjligheterna att finansiera sina utlandsstudier. Studiestödsförordningen är nu beslutad av regeringen, vilket gör att vi vet lite mer om reglerna.

Mer under Aktuellt