Till studiemedelsansökan

Driftsmeddelande

Mina sidor och e-postformuläret stängt lördag 30 maj

Lördag den 30 maj är Mina sidor stängt från kl 7. Det beror på att vi produktionssätter nya tjänster i Mina sidor. Även e-postformuläret är stängt. Vi beräknar kunna öppna tjänsterna igen kl 16.

Aktuellt

CSN aktiv medlem i nybildade E-samverkansprogrammet

E-samverkansprogrammet är ett nytt samarbete för fortsatt digital samverkan mellan myndigheter, kommuner och landsting. Programmet tar vid efter E-delegationen och CSN är en aktiv medlem.

Utbetalning av studiemedel i maj

Det kan variera hur stor den sista utbetalningen av studiemedel är för terminen. Det beror bland annat på när din termin slutar. Utbetalningarna är vanligtvis högre i början av terminen och lägre i slutet.

Ska du söka studiemedel för studier utomlands?

Beroende på när du ansöker gäller olika regler. Skickar du in din ansökan den 31 maj eller tidigare gäller nuvarande regler, skickar du in den efter det gäller de nya reglerna för studieperioder efter den 1 juli.

Utbetalning av studiemedel utomlands efter 1 juli

Utgångspunkten i de nya reglerna om studiemedel utomlands är att studiemedlen betalas ut månadsvis, men det kan anpassas utifrån behov. Här kan du läsa mer om hur studiemedlen betalas ut.

Mer under Aktuellt