Har du frågor? Hitta svar på vanliga frågor
Till studiemedelsansökan

Aktuellt

Årets chef ny tillförordnad generaldirektör på CSN

Årets chef, Christina Forsberg, blir tillförordnad generaldirektör på CSN. Hon får jobbet tills regeringen utsett en efterträdare till Christina Gellerbrant Hagberg – som utsetts till ny rikskronofogde.

Studiemedlen påverkas när prisbasbeloppet sänks 2016

Regeringen har fastställt prisbasbeloppet för 2016 till 44 300 kronor, vilket är en sänkning med 200 kronor jämfört med 2015. Detta innebär att studiemedelsbeloppen blir något lägre 2016.

CSN genomför en undersökning om de studerandes situation

Vartannat år genomför CSN en stor enkätundersökning om de studerandes ekonomiska och sociala situation. I höst är det dags igen och cirka 14 000 enkäter skickas nu ut till studerande med och utan studiemedel.

Mer under Aktuellt