Till studiemedelsansökan

Aktuellt

Mina sidor fungerar igen

Under dagen har CSN haft problem med it-systemen och det har därför inte gått att logga in i Mina sidor. Nu fungerar Mina sidor igen.

Utbetalning av studiemedel i maj

Det kan variera hur stor den sista utbetalningen av studiemedel är för terminen. Det beror bland annat på när din termin slutar. Utbetalningarna är vanligtvis högre i början av terminen och lägre i slutet.

Ska du söka studiemedel för studier utomlands?

Beroende på när du ansöker gäller olika regler. Skickar du in din ansökan den 31 maj eller tidigare gäller nuvarande regler, skickar du in den efter det gäller de nya reglerna för studieperioder efter den 1 juli.

Utbetalning av studiemedel utomlands efter 1 juli

Utgångspunkten i de nya reglerna om studiemedel utomlands är att studiemedlen betalas ut månadsvis, men det kan anpassas utifrån behov. Här kan du läsa mer om hur studiemedlen betalas ut.

Mer under Aktuellt