Till studiemedelsansökan

Aktuellt

Nytt beslut om studiemedel med högre lånebelopp

Den 1 januari 2015 höjdes lånedelen i studiemedlen. Om du fick ditt beslut om studiemedel för 2015 innan höjningen var beslutad, får du i början av februari ett nytt omräknat beslut och eventuellt en tilläggsutbetalning.

Första utbetalningen av studiemedel

Innan du kan få din första utbetalning av studiemedel måste du ha lämnat en studieförsäkran till CSN och anmält till Swedbank vilket konto du vill att pengarna sätts in på. Dessutom måste skolan ha rapporterat till CSN att du börjat läsa.

Handläggningstider för ansökningar om studiemedel

Om du fyllt i alla uppgifter i din ansökan och uppfyller kraven för att få studiemedel, får du vanligtvis ditt beslut inom en vecka. Saknas det uppgifter i din ansökan, tar det oftast längre tid innan du kan få ett beslut.

Mer under Aktuellt
Snabbguide studiemedel
Snabbguide om studiehjälp