Till studiemedelsansökan

Aktuellt

Uppsala län har de högsta studieskulderna

Den här perioden får cirka 1,5 miljoner personer besked om sina studieskulder. Totalt är låntagarna skyldiga svenska staten 201 miljarder kronor. Högsta skulderna har personer som bor i Uppsala län.

Första utbetalningen av studiemedel

Innan du kan få din första utbetalning av studiemedel måste du ha lämnat en studieförsäkran till CSN och anmält till Swedbank vilket konto du vill att pengarna sätts in på. Dessutom måste skolan ha rapporterat till CSN att du börjat läsa.

Handläggningstider för ansökningar om studiemedel

Om du fyllt i alla uppgifter i din ansökan och uppfyller kraven för att få studiemedel, får du vanligtvis ditt beslut inom en vecka. Saknas det uppgifter i din ansökan, tar det oftast längre tid innan du kan få ett beslut.

Mer under Aktuellt
Snabbguide studiemedel
Snabbguide om studiehjälp