Frågor och svar

Studera

E-tjänster för dig som studerar eller ska studera.

Betala tillbaka lån

E-tjänster för dig som ska börja eller redan betalar tillbaka på lån.

Aktuellt

Studiemedlen höjs något 2017 till följd av högre prisbasbelopp

Regeringen har fastställt prisbasbeloppet för 2017 till 44 800 kronor. Det är en ökning med 500 kronor jämfört med 2016. Detta innebär att studiemedelsbeloppen blir något högre 2017.

Vi genomför kundundersökningar under hösten

Från och med vecka 36 till och med december i år gör vi fyra kundundersökningar.

Första utbetalningen av studiemedel

Innan du kan få din första utbetalning av studiemedel måste du ha lämnat en studieförsäkran till CSN och anmält till Swedbank vilket konto du vill att pengarna sätts in på. Dessutom måste skolan ha rapporterat till CSN att du börjat läsa.

Mer under Aktuellt