Hur mycket ska du betala?

Hur mycket du ska betala beror främst på vilket lån du har.

Välj ett eller flera lån

Lån efter 30 juni 2001


Lån efter 30 juni 2001 (annuitetslån)

Hur mycket du ska betala tillbaka varje år (årsbeloppet) beror bland annat på

  • hur stor skuld du har
  • hur länge du ska betala på ditt lån
  • hur hög räntan på lånet är.

Regeringen fastställer räntan varje år. Den beräknas på ett genomsnitt av statens upplåningskostnad under de senaste tre åren.

Vi räknar ut hur mycket du ska betala utifrån en speciell annuitetsformel. Det innebär att årsbeloppet i regel ökar år för år.

Hur räknar vi ut vad du ska betala?

Årlig återbetalning annuitetslån
Gå längst upp i artikeln