Hur räknar vi ut vad du ska betala?

Det du ska betala för ett år (årsbeloppet eller årsavgiften) beräknas på olika sätt. Vilket sätt vi använder beror bland annat på vilket lån du har.

Välj ett eller flera lån

Lån efter 30 juni 2001


Lån efter 30 juni 2001 (annuitetslån)

Hur mycket du ska betala tillbaka varje år beror bland annat på

  • hur stor skuld du har
  • hur länge du ska betala på ditt lån
  • hur hög räntan är.

Räntan fastställer regeringen varje år. Den beräknas på ett genomsnitt av statens upplåningskostnad under de senaste tre åren.

Dessutom beräknas det belopp du ska betala till CSN för ett år (årsbeloppet) på ett uppräkningstal på högst två procent per år. Om räntan höjs eller sänks förändras också uppräkningstalet.

Vi räknar alltså ut hur mycket du ska betala utifrån en speciell annuitetsformel. Det innebär att årsbeloppet i regel ökar år för år.

Årsbeloppet för 2017 kan som lägst bli 6 720 kronor. Du måste dessutom alltid betala en expeditionsavgift på 150 kronor per år.

Exempel - Jessica studerar i tre år med fullt studielån

Jessica är född 1986 och börjar studera hösten 2013. Hon studerar i tre år. I januari 2017 måste hon börja betala tillbaka sitt lån. Hennes skuld är då cirka 165 000 kronor och hon får en återbetalningstid på 20 år. Det belopp som Jessica ska betala första året blir ungefär 6 870 kronor.

Extra inbetalning

Din avgift kan förändras genom att du gör en extra inbetalning.

Extra inbetalning

Gå längst upp i artikeln