Vad räknas som inkomst?

Vi använder din sammanlagda inkomst före skatt när vi exempelvis ska pröva om du kan få betala mindre. I den sammanlagda inkomsten ingår inkomst av tjänst, kapital och näringsverksamhet.

Välj ett eller flera lån

Lån efter 30 juni 2001


Lån efter 30 juni 2001 (annuitetslån)

CSN behöver veta din inkomst om du exempelvis ansöker om att få betala mindre på ditt lån(nedsättning). Då tittar vi på den sammanlagda inkomsten före skatt för hela året. I den sammanlagda inkomsten ingår följande:

1. Inkomst av tjänst

Som inkomst av tjänst räknas bland annat

  • lön
  • semesterersättning
  • ersättning från Försäkringskassan eller a-kassan.

Du får göra avdrag för resor till och från arbetet, på samma sätt som när du deklarerar.

2. Inkomst av kapital

Som inkomst av kapital räknas bland annat

  • ränteinkomster
  • utdelning på aktier
  • vinster du gjort om du sålt värdepapper
  • vinst du gjort om du sålt din bostad.

3. Inkomst av näringsverksamhet

Som inkomst av näringsverksamhet räknas inkomster som du har från en enskild firma eller ett handelsbolag. Från denna inkomst får du dra av kostnader för företaget.

Inkomster i utlandet

I utlandet kan det finnas fler inkomstslag som du ska räkna med i din sammanlagda inkomst, exempelvis USA.

Inkomster i utlandet

Gå längst upp i artikeln