Har du svårt att betala?

Om du har svårt att betala, kan du ansöka om att få betala mindre. Det kallas nedsättning. När du betalar mindre under en tid påverkar det din återbetalning i framtiden. Det kan exempelvis innebära att dina framtida årsbelopp blir högre eller att återbetalningstiden förlängs.

Välj ett eller flera lån

Lån efter 30 juni 2001


Lån efter 30 juni 2001 (annuitetslån)

Om du har svårt att betala på ditt lån, kan du ansöka om att få betala mindre (nedsättning).

Du kan ansöka om att få betala mindre

  • med hänsyn till din inkomst
  • om du har synnerliga skäl, det vill säga om du har starka individuella skäl. Ett synnerligt skäl är exempelvis att du får försörjningsstöd under en längre tid.

Läs mer om att betala mindre med hänsyn till  inkomst eller synnerliga skäl.

Du kan också få betala mindre om du

  • börjar studera med studiestöd igen
  • får utbildningsbidrag för doktorander
  • deltar i en utbildning till reserv- eller yrkesofficer.

Ska du studera igen?

Gå längst upp i artikeln