Har du svårt att betala?

Om du har svårt att betala på ditt lån, kan du i vissa fall få en ny betalningsplan. Du kan även ansöka om att få betala mindre. Det kallas nedsättning.

Välj ett eller flera lån

Lån efter 30 juni 2001


Lån efter 30 juni 2001 (annuitetslån)

Om du har svårt att betala på ditt lån, kan vi i vissa fall ändra din betalningsplan. När vi prövar om du kan få en ny betalningsplan ser vi på hela din ekonomiska situation. Du får gärna ringa till oss för att vi ska kunna titta på vilka möjligheter vi har att hjälpa dig. Kontaktuppgifter hittar du under Kundservice.

Du kan även ansöka om att få betala mindre, det kallas nedsättning. När du betalar mindre under en viss tid kan det påverka din återbetalning i framtiden. Det kan exempelvis innebära att dina framtida årsbelopp blir högre eller att återbetalningstiden förlängs.

Du kan ansöka om att få betala mindre

  • med hänsyn till din inkomst
  • om du har synnerliga skäl, det vill säga om du har starka individuella skäl. Ett synnerligt skäl är exempelvis att du får försörjningsstöd under en längre tid.

Läs mer om att betala mindre med hänsyn till  inkomst eller synnerliga skäl.

Du kan också få betala mindre om du

  • börjar studera med studiestöd igen
  • får utbildningsbidrag för doktorander
  • deltar i en utbildning till reserv- eller yrkesofficer.

Ska du studera igen?

Gå längst upp i artikeln