Hur ansöker du?

Här kan du läsa om hur du söker

Studiemedel

När du söker studiemedel använder du tjänsten Ansök om studiemedel som finns i Mina sidor. Du fyller i din ansökan i olika steg. För varje steg finns hjälplänkar och lästips som du kan använda.

Använd e-legitimation

Använd gärna ett mobilt bank-id eller en annan e-legitimation när du söker studiemedel. Då kan du skriva under och skicka in din ansökan direkt på webben. Det går snabbt och du slipper ordna med papper och frimärken. Med en e-legitimation sköter du enkelt dina ärenden i Mina sidor.
Om e-legitimation

Om du inte har någon e-legitimation, kan du söka studiemedel med din personliga kod. Då måste du skriva ut din ansökan, skriva under den och skicka in med post till CSN. Har du inte tillgång till någon skrivare, kan du beställa en utskrift. Din personliga kod får du i samband med att du söker studiemedel första gången. Du kan också beställa en kod i Mina sidor.

När ansöker du?

Du kan söka studiemedel när som helst under året. Men du kan bara få studiemedel för fyra veckor bakåt i tiden, räknat från veckan innan din ansökan kom in till oss. Du kan söka studiemedel även om du ännu inte vet om du blivit antagen till den utbildning du sökt. Om du ska läsa flera terminer är det bra att söka för hela läsåret. Som längst kan du söka för ett år i taget.

Illustration som visar för hur långt tillbaka du kan få studiemedel

Om du blir sjuk efter det att du börjat studera, måste din ansökan om studiemedel ha kommit in till oss före den första sjukdagen. Annars kan du inte få studiemedel under tiden du är sjuk.

Från ansökan till utbetalning

Studiehjälp

Studiehjälp består av studiebidrag, extra tillägg och inackorderingstillägg. Det finns även ett bidrag som heter lärlingsersättning. Studiebidraget för gymnasiestudier behöver du inte ansöka om. Det betalas ut automatiskt tidigast från och med kvartalet efter att du fyllt 16 år. Extra tillägg, inackorderingstillägg och lärlingsersättning måste du däremot ansöka om. För läsåret 2015/16 ska din ansökan ha kommit in senast den 30 juni 2016. Om du är utländsk medborgare måste du ansöka om grundläggande rätt till studiestöd för att kunna få studiehjälp.

Rg-bidrag

För läsåret 2015/16 ska din ansökan ha kommit in senast den 30 juni 2016.
E-post: rgbidrag@csn.se

Senast uppdaterad: 2015-06-09