Other languages

Welcome to CSN!

Here you can find general information about Swedish student grants and loans in 24 languages. There is also additional information about financial aid for studies, repaying your loan and home equipment loan available in English.

Please contact us if you need further information.

You have the right to use your national minority language

If you belong to one of the national minority groups, you have the right to use your own language when contacting CSN. This applies to the minority languages Finnish, Sami, Meänkieli, Romani and Yiddish.

You can find out more about your language rights and what you have a right to expect from CSN at the Language Council of Sweden's web site (in Swedish).


Välkommen till CSN!

Här hittar du information på 24 olika språk. På engelska finns det även utökad information om studiestöd, återbetalning av lån samt hemutrustningslån.

Vill du veta mer är du välkommen att kontakta oss.

Du har rätt att använda ditt nationella minoritetsspråk

Om du tillhör någon av de nationella minoriteterna, har du rätt att använda ditt språk i kontakten med CSN. Detta gäller minoritetsspråken finska, samiska, meänkieli, romani chib och jiddisch.

Du kan läsa mer om vilka språkliga rättigheter du har och vilka krav du kan ställa på CSN på Språkrådets webbplats.

Latest updated: Sep 18, 2017