Studiekamrater pratar

Studerande högskola

När du studerar på högskola kan du få studiemedel. Det består av bidrag och lån. Här finns den information du behöver för att söka studiemedel.

Till www.skaffaeleg.nu
Till studiemedelsansökan
Studieförsäkran - så här gör du!

Aktuellt

Första utbetalningen av studiemedel

Innan du kan få din första utbetalning av studiemedel måste du ha lämnat en studieförsäkran till CSN och anmält till Swedbank vilket konto du vill att pengarna sätts in på. Dessutom måste skolan ha rapporterat till CSN att du börjat läsa.

Handläggningstider för ansökningar om studiemedel

Om du fyllt i alla uppgifter i din ansökan och uppfyller kraven för att få studiemedel, får du vanligtvis ditt beslut inom en vecka. Saknas det uppgifter i din ansökan, tar det oftast längre tid innan du kan få ett beslut.

Mer under Aktuellt