Studiekamrater pratar

Studerande högskola

När du studerar på högskola kan du få studiemedel. Det består av bidrag och lån. Här finns den information du behöver för att söka studiemedel.

Till studiemedelsansökan
Studieförsäkran - så här gör du!

Aktuellt

CSN kontrollerar inkomster för 2013

Just nu kontrollerar CSN inkomster för dig som haft studiestöd under 2013. Det gör vi genom att jämföra de inkomstuppgifter du lämnat i din studiemedelsansökan med de uppgifter vi fått från Skatteverket.

Om du eller ditt barn blir sjuk

Många blir sjuka just nu. När du inte kan studera på grund av sjukdom kan du ändå få behålla dina studiemedel. Detta gäller också när du vårdar sjukt barn. Om du själv blir sjuk anmäler du detta till Försäkringskassan. Blir ditt barn sjukt anmäler du det till CSN.

Mer under Aktuellt