Studiekamrater fikar

Studerande komvux, folkhögskola, gymnasium

När du studerar på en grundskole- eller gymnasieutbildning finns olika studiestöd beroende på vad du studerar och hur gammal du är.

Här ser du vilka studiestöd du kan söka
Studiemedel kan du få från och med höstterminen det år du fyller 20 år när du studerar på grundskole- eller gymnasienivå
Studiehjälp kan du få till och med vårterminen du fyller 20 år när du studerar på grundskole- eller gymnasienivå
Lärlingsersättning kan du få om du studerar på en gymnasial lärlingsutbildning
Rg-bidrag kan du få om du är hörselskadad eller rörelsehindrad och studerar på ett riksgymnasium

Frågor och svar

Vad kan vi hjälpa dig med?

Aktuellt

Kontonummer dolt i CSN:s brev till 16-åringar – nytt brev på väg

Har du fyllt eller ska du fylla 16 år i år? I så fall kan det vara så att dina föräldrar nyligen fått ett brev från oss. I brevet har vissa uppgifter dolts, och därför kommer ni snart att få ett nytt brev.

Mer under Aktuellt