Studiekamrater fikar

Studerande komvux, folkhögskola, gymnasium

Studerar du på en grundskole- eller gymnasieutbildning, får du studiehjälp till och med vårterminen du fyller 20 år. Sedan kan du söka studiemedel. Studerar du på ett riksgymnasium och är hörselskadad eller rörelsehindrad, kan du söka Rg-bidrag.

Går du på en gymnasial lärlingsutbildning? Då kan du söka lärlingsersättning.

Studerar du på en eftergymnasial utbildning, kan du söka studiemedel.

Till studiemedelsansökan
Skaffa mobilt bank-id. Enklare än du tror!

Aktuellt

Ska du börja på gymnasiet i höst?

När du fyllt 16 år och läser på gymnasiet får du studiebidrag från CSN. Det finns även andra bidrag som du kan söka.

Mer under Aktuellt