Studiekamrater fikar

Studerande komvux, folkhögskola, gymnasium

Studerar du på en grundskole- eller gymnasieutbildning, får du studiehjälp till och med vårterminen du fyller 20 år. Sedan kan du söka studiemedel. Studerar du på ett riksgymnasium och är hörselskadad eller rörelsehindrad, kan du söka Rg-bidrag.

Går du på en gymnasial lärlingsutbildning? Då kan du söka lärlingsersättning.

Studerar du på en eftergymnasial utbildning, kan du söka studiemedel.

Till www.skaffaeleg.nu
Till studiemedelsansökan

Aktuellt

Använd mobilt bank-id – få ditt beslut snabbare

När du söker studiemedel med ett mobilt bank-id eller en annan e-legitimation, skriver du under och skickar in din ansökan direkt på webben. Det innebär att du kan få ditt beslut snabbare. Dessutom är det mycket enklare!

Utbetalning av studiebidrag för gymnasieelever

Du kan få studiebidrag från och med kvartalet efter du fyllt 16 år, om du studerar heltid på gymnasiet. Fram till första utbetalningen av studiebidrag får du barnbidrag från Försäkringskassan. Fyller du 16 år under perioden januari-juni, då upphör barnbidraget i juni och det första studiebidraget betalas normalt ut i september.

Mer under Aktuellt