Studiekamrater fikar

Studerande komvux, folkhögskola, gymnasium

Studerar du på en grundskole- eller gymnasieutbildning, får du studiehjälp till och med vårterminen du fyller 20 år. Sedan kan du söka studiemedel. Studerar du på ett riksgymnasium och är hörselskadad eller rörelsehindrad, kan du söka Rg-bidrag.

Går du på en gymnasial lärlingsutbildning? Då kan du söka lärlingsersättning.

Studerar du på en eftergymnasial utbildning, kan du söka studiemedel.

Till studiemedelsansökan
Skaffa mobilt bank-id. Enklare än du tror!

Aktuellt

Första utbetalningen av studiemedel

Innan du kan få din första utbetalning av studiemedel måste du ha lämnat en studieförsäkran till CSN och anmält till Swedbank vilket konto du vill att pengarna sätts in på. Dessutom måste skolan ha rapporterat till CSN att du börjat läsa.

Tips till dig som ska söka studiemedel

Innan du ansöker är det bra att skaffa ett mobilt bank-id eller en annan e-legitimation. Kolla också upp dina studietider och att dina studier ger rätt till studiemedel.

Ska du börja på gymnasiet i höst?

När du fyllt 16 år och läser på gymnasiet får du studiebidrag från CSN. Det finns även andra bidrag som du kan söka.

Mer under Aktuellt