Studiekamrater fikar

Studerande komvux, folkhögskola, gymnasium

Studerar du på en grundskole- eller gymnasieutbildning, får du studiehjälp till och med vårterminen du fyller 20 år. Sedan kan du söka studiemedel. Studerar du på ett riksgymnasium och är hörselskadad eller rörelsehindrad, kan du söka Rg-bidrag.

Går du på en gymnasial lärlingsutbildning? Då kan du söka lärlingsersättning.

Studerar du på en eftergymnasial utbildning, kan du söka studiemedel.

Om studiemedel för dig på komvux och folkhögskola är en enkel guide på lätt svenska och film.
Till studiemedelsansökan

Aktuellt

Utbetalning av studiebidrag för gymnasieelever

Du kan få studiebidrag från och med kvartalet efter du fyllt 16 år, om du studerar heltid på gymnasiet. Fram till första utbetalningen av studiebidrag får du barnbidrag från Försäkringskassan. Fyller du 16 år under oktober-december får du första utbetalningen den 30 januari 2015.

Mer under Aktuellt