Studiekamrater fikar

Studerande komvux, folkhögskola, gymnasium

Studerar du på en grundskole- eller gymnasieutbildning, får du studiehjälp till och med vårterminen du fyller 20 år. Sedan kan du söka studiemedel. Studerar du på ett riksgymnasium och är hörselskadad eller rörelsehindrad, kan du söka Rg-bidrag.

Går du på en gymnasial lärlingsutbildning? Då kan du söka lärlingsersättning.

Studerar du på en eftergymnasial utbildning, kan du söka studiemedel.

Till studiemedelsansökan
Studieförsäkran - så här gör du!

Aktuellt

CSN kontrollerar inkomster för 2013

Just nu kontrollerar CSN inkomster för dig som haft studiestöd under 2013. Det gör vi genom att jämföra de inkomstuppgifter du lämnat i din studiemedelsansökan med de uppgifter vi fått från Skatteverket.

Om du eller ditt barn blir sjuk

Många blir sjuka just nu. När du inte kan studera på grund av sjukdom kan du ändå få behålla dina studiemedel. Detta gäller också när du vårdar sjukt barn. Om du själv blir sjuk anmäler du detta till Försäkringskassan. Blir ditt barn sjukt anmäler du det till CSN.

Mer under Aktuellt