Studenter lektion

Studerande komvux, folkhögskola, gymnasium

När du studerar på en grundskole- eller gymnasieutbildning finns olika studiestöd beroende på vad du studerar och hur gammal du är.

Här ser du vilka studiestöd du kan söka
Studiemedel kan du få från och med höstterminen det år du fyller 20 år när du studerar på grundskole- eller gymnasienivå
Studiehjälp kan du få till och med vårterminen du fyller 20 år när du studerar på grundskole- eller gymnasienivå
Lärlingsersättning kan du få om du studerar på en gymnasial lärlingsutbildning
Rg-bidrag kan du få om du är hörselskadad eller rörelsehindrad och studerar på ett riksgymnasium

Frågor och svar

Vad kan vi hjälpa dig med?

Aktuellt

Förändring av kontroll för att betala ut stöd från 10 juni 2017

Ändring av kontroll för att betala ut studiemedel och studiestartsstöd.

Tips till dig som ska söka studiemedel

Skaffa mobilt bank-id och kolla upp dina studietider och att dina studier ger rätt till studiemedel. Då blir det enklare när du ska ansöka och du kan få ditt beslut snabbare.

Om du blir sjuk och har studiemedel

Om du blir sjuk eller behöver vara hemma för vård av barn är det viktigt att du anmäler det. Du kan då få behålla dina studiemedel och kravet på studieresultat minskar. Gör din anmälan redan första frånvarodagen!

Mer under Aktuellt