Studiekamrater fikar

Studerande komvux, folkhögskola, gymnasium

När du studerar på en grundskole- eller gymnasieutbildning finns olika studiestöd beroende på vad du studerar och hur gammal du är.

Här ser du vilka studiestöd du kan söka
Studiemedel kan du få från och med höstterminen det år du fyller 20 år när du studerar på grundskole- eller gymnasienivå
Studiehjälp kan du få till och med vårterminen du fyller 20 år när du studerar på grundskole- eller gymnasienivå
Lärlingsersättning kan du få om du studerar på en gymnasial lärlingsutbildning
Rg-bidrag kan du få om du är hörselskadad eller rörelsehindrad och studerar på ett riksgymnasium

Aktuellt

Tips till dig som ska söka studiemedel

Innan du ansöker är det bra att skaffa ett mobilt bank-id eller en annan e-legitimation. Kolla också upp dina studietider och att dina studier ger rätt till studiemedel.

Mer under Aktuellt