Studiekamrater fikar

Studerande komvux, folkhögskola, gymnasium

Studerar du på en grundskole- eller gymnasieutbildning, får du studiehjälp till och med vårterminen du fyller 20 år. Sedan kan du söka studiemedel. Studerar du på ett riksgymnasium och är hörselskadad eller rörelsehindrad, kan du söka Rg-bidrag.

Går du på en gymnasial lärlingsutbildning? Då kan du söka lärlingsersättning.

Studerar du på en eftergymnasial utbildning, kan du söka studiemedel.

Om studiemedel för dig på komvux och folkhögskola är en enkel guide på lätt svenska och film.
Till studiemedelsansökan

Aktuellt

Hur får du studiemedel igen om du inte klarat kravet på studieresultat?

Om du inte har tillräckliga poäng när du ansöker, kan du ändå få studiemedel efter att du klarat de poäng du saknar.

Utbetalning av studiebidrag för gymnasieelever

Du kan få studiebidrag från och med kvartalet efter du fyllt 16 år, om du studerar heltid på gymnasiet. Fram till första utbetalningen av studiebidrag får du barnbidrag från Försäkringskassan. Fyller du 16 år under perioden januari-juni, då upphör barnbidraget i juni och det första studiebidraget betalas normalt ut i september.

Mer under Aktuellt