Lärlingsersättning

Student kapar
Du som går på en gymnasial lärlingsutbildning kan söka lärlingsersättning. Det är ett bidrag som infördes den 1 januari 2014. Går du på en lärlingsutbildning i gymnasiesärskolan är du inte berättigad till stödet.


Lärlingsersättning är ett bidrag för måltider och resor som du kan få när du är lärling på en arbetsplats. För att kunna få bidraget måste du uppfylla ett antal krav.

Om du är utländsk medborgare gäller dessutom särskilda villkor.

Söka lärlingsersättning

Om du vill ansöka om lärlingsersättning, ska du skicka in en blankett som heter ”Ansökan om lärlingsersättning”. Du hittar blanketten i menyn till höger.

Sök senast 30 juni 2018

För läsåret 2017/18 ska din ansökan ha kommit in till CSN senast den 30 juni 2018.

Senast uppdaterad: 2017-07-06