När kommer pengarna?


Två kamrater

Studiehjälpen betalas vanligtvis ut den sista vardagen i månaderna september-juni. När din allra första utbetalning kommer beror på i vilken månad du fyller 16 år.

När du fyller 18 år får du pengarna själv, innan dess betalar vi ut dem till din vårdnadshavare (förälder).

Utbetalningsdatum läsåret 2016/17

Här ser du utbetalningsdatum för läsåret 2016/17:

  • 30 september 2016
  • 31 oktober 2016
  • 30 november 2016
  • 30 december 2016
  • 31 januari 2017
  • 28 februari 2017
  • 31 mars 2017
  • 28 april 2017
  • 31 maj 2017
  • 30 juni 2017*

* Inackorderingstillägg och lärlingsersättning betalas normalt inte ut i juni. De bidragen får du under fyra månader på hösten och fem månader på våren.

Första utbetalningen på gymnasiet

När den första utbetalningen kommer beror på när du fyller 16 år. Fram till första utbetalningen från CSN får du vanligtvis barnbidrag från Försäkringskassan.

Innan vi kan betala ut pengarna måste skolan ha rapporterat till CSN att du studerar på heltid.

Första utbetalningen på gymnasiet

Senast uppdaterad: 2016-10-06