Högre bidraget

Om du ska läsa på grundskole- eller gymnasienivå kan du i vissa fall få en högre bidragsdel. Den totala summan för studiemedlen är densamma, men bidraget är mer och lånet mindre.

Belopp med det högre bidraget för heltidsstudier, 2017
1 vecka, kr 4 veckor, kr
Högre bidrag 1 657 6 628
Lån 847 3 388
Totalt 2 504 10 016

Kan du få det högre bidraget?

Det är olika villkor beroende på hur gammal du är.

Du fyller 25 i år eller är äldre

Du kan få det högre bidraget från och med det år du fyller 25, om du studerar på grundskole- eller gymnasienivå. Utbildningen får inte vara en påbyggnadsutbildning eller motsvarande. Om du studerar på gymnasienivå, gäller också att du inte får ha en treårig gymnasieutbildning eller motsvarande svensk eller utländsk utbildning.
Vad räknas som en treårig gymnasieutbildning?

Du som läst på högskolenivå och klarat minst 120 högskolepoäng eller som har motsvarande utländsk utbildning, kan inte få det högre bidraget på grundskole- eller gymnasienivå.

Du är mellan 20 och 24 år

Om du är 20-24 år kan du ha rätt till det högre bidraget för studier på grundskole- eller gymnasienivå om du är inskriven hos Arbetsförmedlingen som arbetslös.
Läs mer om villkoren för dig som är under 25 och arbetslös

Du behöver inte ansöka om det högre bidraget

När du ansöker om studiemedel utreder CSN automatiskt om du har rätt till det högre bidraget. CSN får varje år en summa pengar som ska användas för det högre bidraget. Vi beviljar ansökningarna i den ordning de kommer in och så länge pengarna räcker. Du har dock förtur till det högre bidraget om du fått det en gång och fortsätter att läsa samma utbildning.

Skolor och utbildningar som ger rätt till det högre bidraget

För att ha rätt till det högre bidraget ska du studera på något av följande:

  • Komvux - grundläggande och gymnasial vuxenutbildning
  • Gymnasieskola
  • Folkhögskola - utbildning på grundskolenivå och utbildning som motsvarar gymnasial vuxenutbildning på komvux

Det finns fler utbildningar som ger rätt till det högre bidraget. Utbildningarna finns uppräknade under avdelning A 1 i bilagan till studiestödsförordningen (2000:655).

Studiestödsförordningen

Exempel - Josefin saknar grundskoleutbildning

Josefin hoppade av grundskolan och har alltså inte en fullständig grundskoleutbildning. Hon ska läsa in utbildningen på en folkhögskola. Josefin kan då få det högre bidraget.

Exempel - Emil ska läsa in en treårig gymnasieutbildning

Emil har en tvåårig gymnasieutbildning och vill nu läsa in det tredje året på komvux. Han kan då få det högre bidraget för sina studier.

Senast uppdaterad: 2016-12-06