Högre bidraget

Illustration som visar det högre bidraget och lån

Summan av bidrag och lån, alltså totalbeloppet, är samma för alla studerande. Men vissa studerande kan få ett högre bidrag och ett mindre lån.

När du ansöker om studiemedel prövar CSN automatiskt om du har rätt till det högre bidraget.

1 vecka, kr 4 veckor, kr
Högre bidrag 1 639 6 556
Lån 837 3 348
Totalt 2 476 9 904

Kan du få det högre bidraget?

Du kan få det högre bidraget från och med det år du fyller 25, om du studerar på grundskole- eller gymnasienivå. Utbildningen får inte vara en påbyggnadsutbildning eller motsvarande. Om du studerar på gymnasienivå, gäller också att du inte får ha en treårig gymnasieutbildning eller motsvarande svensk eller utländsk utbildning.
Vad räknas som en treårig gymnasieutbildning?

Du som läst på högskolenivå och klarat minst 120 högskolepoäng eller som har motsvarande utländsk utbildning, kan inte få det högre bidraget på grundskole- eller gymnasienivå.

Satsning på unga arbetslösa

För att underlätta för unga arbetslösa att läsa in grundskole- och gymnasiebetyg har regeringen beslutat att unga mellan 20 och 24 år ska kunna få det högre bidraget.  Arbetslös under 25 år

Du behöver inte ansöka om det högre bidraget

När du ansöker om studiemedel prövar CSN automatiskt om du har rätt till det högre bidraget. Det högre bidraget lämnas i den ordning som ansökningarna kommer in och så länge pengarna räcker. Du har dock förtur till det högre bidraget om du väl fått det en gång och om du fortsätter att läsa samma utbildning.

Skolor och utbildningar som ger rätt till det högre bidraget

  • komvux - grundläggande och gymnasial vuxenutbildning
  • gymnasieskola
  • folkhögskola - utbildning på grundskolenivå och utbildning som motsvarar gymnasial vuxenutbildning på komvux.

Det finns fler utbildningar som ger rätt till det högre bidraget. Utbildningarna finns uppräknade under avdelning A 1 i bilagan till studiestödsförordningen (2000:655).

Studiestödsförordningen

Exempel - Josefin saknar grundskoleutbildning

Josefin hoppade av grundskolan och har alltså inte en fullständig grundskoleutbildning. Hon ska läsa in utbildningen på en folkhögskola. Josefin kan då få det högre bidraget.

Exempel - Emil ska läsa in en treårig gymnasieutbildning

Emil har en tvåårig gymnasieutbildning och vill nu läsa in det tredje året på komvux. Han kan då få det högre bidraget för sina studier.

Senast uppdaterad: 2015-11-25