Studiestartsstöd – för dig som är arbetslös

Studerande vid ett bord.
Med studiestartsstödet kan du som är arbetslös komma igång med dina studier och på så sätt närma dig ett jobb.

Stödet är till för dig som har en kort tidigare utbildning och som behöver utbilda dig på grundskole- eller gymnasienivå för att kunna få ett arbete.

Det är din hemkommun som i första hand bedömer om du tillhör målgruppen för studiestartsstödet. De hjälper dig också att planera dina studier och att ansöka om studiestartsstödet om det är aktuellt för dig. Det går inte att ansöka om det direkt från CSN.

Villkor för att få studiestartsstöd

Här är några av villkoren som du behöver uppfylla för att ha rätt till studiestartsstöd:

  • Du är 25–56 år (rätten till studiestartsstöd gäller från och med året du fyller 25 år till och med året du fyller 56 år).
  • Du är arbetslös och har varit anmäld som arbetssökande hos Arbetsförmedlingen i minst sex månader.
  • Du har en kort tidigare utbildning och har stort behov av en utbildning på grundskole- eller gymnasienivå för att kunna få ett arbete.
  • Du har inte haft studiemedel under de senaste tre åren.
  • Du måste studera på minst 50 procent av heltid i minst tre veckor.

Läs mer om kraven för att få studiestartsstöd

Är du utländsk medborgare? Då behöver du även uppfylla villkoren för att ha rätt till svenskt studiestöd.
Villkor för att ha rätt till svenskt studiestöd

Ansök hos kommunen

Du ansöker om studiestartsstöd hos din hemkommun. Om du har kontakt med en handläggare på Arbetsförmedlingen eller kommunen, kan han eller hon hänvisa dig till den som kan hjälpa dig med din ansökan. 
Söka studiestartsstöd

Hur mycket kan du få?

I tabellen ser du hur mycket du kan få i studiestartsstöd för en vecka och för fyra veckor.

Belopp studiestartsstöd, 2017
1 vecka 4 veckor
Heltid, 100 %  2 128 kr 8 512 kr
Deltid, 75 % 1 594 kr 6 376 kr
Deltid, 50 % 1 066 kr 4 264 kr

Tilläggsbidrag för dig som har barn

Om du har vårdnaden om barn kan du få mer bidrag. Det kallas tilläggsbidrag.
För dig som har barn

Hur länge kan du få studiestartsstöd?

Du kan få studiestartsstöd i 50 veckor på heltid. Om du studerar på halvtid motsvarar det 100 veckor med studiestartsstöd. Efter den tiden kan du ansöka om studiemedel.

Syftet med studiestartsstödet

Studiestartsstödet införs för att förbättra anställningsbarheten för arbetslösa personer med kort utbildning, förbättra kompetensförsörjningen på arbetsmarknaden och underlätta matchningen till jobb. Det är en del av kunskapslyftet.

Studiestartsstödet är ett verktyg som Arbetsförmedlingen och kommunerna ska kunna använda i sitt arbete med att rekrytera personer till studier.

När studiestartsstödet är fullt utbyggt räknar regeringen med att det kommer att kunna rekrytera cirka 15 000–20 000 personer till studier på grundskole- och gymnasienivå varje år.

Läs mer om syftet med studiestartsstödet på regeringens webbplats

Senast uppdaterad: 2017-07-27