Hur mycket kan du få?

Hur mycket bidrag och lån du kan få
beror på om du studerar på heltid eller deltid.

Bidrag och lån för heltidsstudier 2017
Kronor för 1 vecka Kronor för 4 veckor
Bidrag 712 kronor 2 848 kronor
Lån 1 792 kronor 7 168 kronor
Tillsammans blir det 2 504 kronor 10 016 kronor

Vad räknar vi som heltid?

Studerar du på högskola eller universitet
måste du läsa 1,5 högskolepoäng per vecka
för att få studiemedel på heltid.

Studerar du på komvux
måste du läsa 20 poäng per vecka
för att få studiemedel på heltid.

Studerar du på en annan utbildning,
exempelvis en folkhögskola
bestämmer skolan hur mycket du måste studera
för att få studiemedel på heltid.

Har du frågor om detta
är du välkommen att kontakta oss via Kundservice.

Högre bidrag

Från och med det år som du fyller 25 år
kan du få ett högre bidrag.
Det kan du få om du ska studera
på grundskolenivå eller gymnasienivå.
Du får lika mycket studiemedel totalt,
men bidraget är större
och lånet är mindre.
Du behöver alltså inte betala tillbaka lika mycket.
Om du är arbetslös kan du i vissa fall
få det högre bidraget även om du är under 25 år.

Klicka på länken för att läsa mer om det högre bidraget.
Högre bidraget

Tilläggsbidrag om du har barn

När du har vårdnaden om barn,
kan du få ett extra bidrag.
Det kallas tilläggsbidrag.

Klicka på länken för att läsa mer om tilläggsbidraget.
Tilläggsbidrag för dig som har barn

Tilläggslån om du har arbetat tidigare

Om du har arbetat tidigare och tjänat pengar över en viss gräns,
kan du söka ett extra lån.
Det kallas tilläggslån.

För att få tilläggslån för år 2017
måste du under år 2016 ha haft inkomster på minst 184 675 kronor.
Du kan få tilläggslånet från och med det år du fyller 25 år.

Klicka på länken för att läsa mer om tilläggslånet.
Tilläggslån för dig som arbetat tidigare

Merkostnadslån om du får extra kostnader

Om du har extra kostnader för att studera,
kan du söka merkostnadslån.
Det kan exempelvis vara kostnader för studieresor
eller att du måste bo på 2 ställen.
Kontakta oss via  Kundservice för att få veta mer.

För dig som har en funktionsnedsättning

Om du har en funktionsnedsättning
kan du i vissa fall få studiemedel för en högre studietakt än du läser.
Då kan du exempelvis få studiemedel på heltid
även om du bara läser på 75 procent.

Klicka på länken för att läsa mer
om hur mycket studiemedel du kan få
om du har en funktionsnedsättning.
För dig som har en funktionsnedsättning

Läs mer

Klicka på länkarna för att läsa mer.
Då kommer du till sidor som inte är skrivna på lättläst svenska.

Hur mycket kan du få? (högskola)

Hur mycket kan du få? (komvux, folkhögskola, gymnasium)

Hur mycket kan du få? (övriga utbildningar)

Senast uppdaterad: 2016-12-06