Vilken inkomst får du ha?

Du får ha andra inkomster
samtidigt som du får pengar från CSN.
Men om du har inkomster över en viss gräns
får du mindre pengar från CSN.
De inkomster du får ha
utan att ditt bidrag och lån minskas
kallas fribelopp.

Hur stort ditt fribelopp är beror på
hur många veckor du studerar med studiemedel
och om du studerar på heltid eller deltid.

Om du studerar på heltid under 20 veckor
är fribeloppet 86 782 kronor under varje halvår.
Det gäller för år 2017.

Illustration som visar fribeloppet

Vad räknas som inkomst?

CSN räknar inkomsten för varje halvår.
Som inkomst räknar CSN

  • lön
  • pengar du tjänar i ditt företag,
    det vill säga inkomst från näringsverksamhet
  • pengar du tjänar på att äga,
    det vill säga inkomst från kapital.
    Det kan exempelvis vara vinst på aktier.

Räkna ut ditt fribelopp

Du kan själv räkna ut
hur stort ditt fribelopp är
i tjänsten Räkna ut hur mycket du kan få.

Har din inkomst ändrats?

Om du får mer eller mindre inkomst
än vad du har meddelat CSN,
ska du kontakta oss.
Det kan nämligen påverka
hur mycket studiemedel du kan få.
Anmäl ändringar

Läs mer

Klicka på länkarna för att läsa mer.
Då kommer du till sidor som inte är skrivna på lättläst svenska.

Inkomst och fribelopp (högskola)

Inkomst och fribelopp (komvux, folkhögskola, gymnasium)

Inkomst och fribelopp (övriga utbildningar)

Senast uppdaterad: 2016-12-06