Lag och rätt

Lagböcker
Här hittar du de lagar och förordningar som är grunden för CSN:s verksamhet.

Här finns även de föreskrifter och allmänna råd som CSN har beslutat om.

Har du fått ett beslut och vill läsa de bestämmelser som vi grundar beslutet på? Läs mer under Bestämmelser i beslut.

Vill du veta mer om hur lagar, förordningar, föreskrifter och allmänna råd förhåller sig till varandra? Förhållande mellan lagar, förordningar och föreskrifter

Senast uppdaterad: 2013-02-16