För dig som arbetar på Arbetsförmedlingen

Arbetsförmedlingen
Här hittar du som arbetar på Arbetsförmedlingen information.


Här finns information till dig som arbetar med utbildningsfrågor på Arbetsförmedlingen, bland annat om studiestartsstödet.

Studiestartsstöd - ett nytt rekryterande studiestöd

Den 2 juli 2017 infördes ett nytt studiestöd - studiestartsstödet. Syftet är att öka rekryteringen till studier bland långtidsarbetslösa med stort utbildningsbehov, för att stärka deras möjligheter till arbete.

Här kan du läsa mer om studiestartsstöd.

Senast uppdaterad: 2017-09-08