Studiestartsstöd - en chans till utbildning och jobb

Den 2 juli 2017 infördes ett nytt studiestöd. Bidraget kallas studiestartsstöd.  Syftet är att öka rekryteringen till studier bland arbetslösa med stort utbildningsbehov, för att stärka deras möjligheter till arbete.

Här kan du se en film om studiestartsstödet. Det är en sammanfattning av de konferenser som CSN i samverkan med SKL och Arbetsförmedlingen anordnade under våren 2017. Filmen är cirka 15 minuter.

Sammanfattning av konferens studiestartsstöd våren 2017

Bildspel från konferenserna och övrigt informationsmaterial

Vad är studiestartsstöd?

Studiestartsstödet ska ge fler personer möjlighet att utbilda sig för att komma ut på arbetsmarknaden. I Sverige har vi brist på arbetskraft, men för att få ett jobb krävs ofta en gymnasieutbildning – något som många i Sverige saknar idag. Med studiestartsstödet ska arbetslösa utan gymnasiekompetens kunna komma igång med sina studier utan att behöva låna pengar. Tveksamhet till att ta studielån är ofta en orsak till att dessa personer inte vågar börja studera. 

Studiestartsstödet är ett verktyg som kommuner och arbetsförmedlingar ska kunna använda i sitt arbete med att rekrytera arbetslösa med stort behov av utbildning på grundskole- och gymnasienivå till studier. Den arbetslöse kan alltså inte själva ansöka om det från CSN, utan måste gå via sin kommun.

Hur stort är bidraget?

Bidraget är 2 128 kronor per vecka, det vill säga 8 512 kronor för fyra veckor. Den studerande kan få bidraget i 50 veckor för studier på heltid (100 veckor för studier på 50 procent). Studerande som har vårdnaden om barn ska även kunna få tilläggsbidrag på samma sätt som de som har studiemedel.

Krav för att få studiestartsstöd

För att ha rätt till studiestartsstöd ska personen

  • vara 25–56 år (rätten till studiestartsstöd gäller från och med året personen fyller 25 till och med året hen fyller 56)
  • vara arbetslös och ha varit anmäld som arbetssökande hos Arbetsförmedlingen i minst sex månader
  • ha en kort tidigare utbildning
  • ha stort behov av en utbildning på grundskole- eller gymnasienivå för att kunna få ett arbete
  • inte ha haft studiestöd under de senaste 3 åren.

Om personen har studielån sedan tidigare, måste hen även ha skött sin återbetalning.

Varje kommun bestämmer själv vad som räknas som en kort tidigare utbildning. Det kan till exempel vara att personen saknar, eller inte har avslutat, en utbildning på gymnasienivå.

I övrigt är många villkor lika som för studiemedel. CSN kommer inte att pröva tidigare studieresultat första gången personen söker studiestartsstöd, men för att få nytt studiestartsstöd måste studieresultaten vara tillräckliga. Detta gäller även om personen sedan söker studiemedel.

Utländska medborgare

Utländska medborgare behöver även uppfylla villkoren för att ha rätt till svenskt studiestöd. Läs mer om villkoren för att få studiestartsstöd som utländsk medborgare här.

Vilka utbildningar ger rätt till studiestartsstöd?

De utbildningar som föreslås ge rätt till studiestartsstöd är

  • utbildningar på grundskole- och gymnasienivå inom komvux (inte SFI, uppdragsutbildning eller utbildning som kombineras med traineejobb)
  • allmänna kurser på grundskole- och gymnasienivå på folkhögskola.

Hur går det till att få studiestartsstöd?

De som tillhör målgruppen för att få studiestartsstöd har oftast redan kontakt med en arbetsförmedlare eller handläggare på kommunen, och det blir troligtvis där som de får sin första information.

Personen ansöker om studiestartsstöd hos sin hemkommun. Kommunen utreder och beslutar sedan om personen tillhör målgruppen för att få stödet och skickar därefter vidare ansökan till CSN. CSN utreder om personen uppfyller övriga villkor för att ha rätt till studiestartsstöd och fattar beslut om ansökan. Det är också CSN som betalar ut pengarna.

Studiestartsstöd - processbild rekrytering och ansökan (pdf)

En begränsad pott pengar

Budgeten för studiestartsstödet är begränsad. CSN får varje år ett anslag från regeringen som sedan fördelas till kommunerna, utifrån andelen arbetslösa i åldern 25-56 år. För att få en budget för studiestartsstödet, måste kommunen anmäla det till CSN. Det behöver bara göras en gång.

Senast uppdaterad: 2017-11-26