Försörjningsstöd och studieskuld

Personer som har försörjningsstöd kan ansöka om att betala ett lägre årsbelopp på sitt studielån. Det kallas för nedsättning med hänsyn till synnerliga skäl. För att få nedsatt årsbelopp krävs att personen haft försörjningsstöd i en sammanhängande period om minst tre månader.

Ansökan om nedsättning med hänsyn till synnerliga skäl ska göras skriftligt. Blanketter finns att beställa via Mina sidor på csn.se men det går också bra att ansöka via brev eller e-brev. För att CSN ska kunna sätta ned årsbeloppet behövs också ett intyg. Intyget ska visa under vilka år och månader som låntagaren fått försörjningsstöd utbetalt. Intyget ska vara utfärdat av en handläggare på Socialtjänsten.

Om låntagaren redan betalat in en del av sitt årsbelopp innan hen fått beslutet om att betala mindre, kan årsbeloppet sättas ned till det belopp som redan är inbetalt. Detta kan dock innebära att det finns avgifter kvar att betala, exempelvis påminnelseavgifter.

Bra att tänka på

  • Årsbelopp sätts ned för ett år i taget. Om personen är beroende av försörjningsstöd även nästkommande år, måste hen göra en ny ansökan om att betala ett lägre årsbelopp.
  • Intyget är viktigt för att CSN ska kunna bedöma om personen är varaktigt beroende av försörjningsstöd. Fyll därför i tiden för försörjningsstöd, både för innevarande månad och tidigare månader.
  • Om CSN tar beslut om nedsättning redan i början av året, behöver vi inte fler intyg om försörjningsstöd under resterande del av året.

Intyget hittar beställer du i CSN Order (blankettnummer 6846W).

Mer information om synnerliga skäl hittar du här.

Senast uppdaterad: 2017-09-27