Enskilda mål

Skulder som gäller återkrav av studiemedel och hemutrustningslån handläggs som enskilda mål hos Kronofogden. Läs mer om Hemutrustningslån här.

Återkrav kan uppkomma om kund som studerar exempelvis har avbrutit sina studier eller lämnat felaktiga uppgifter om sin inkomst. Återkrav kan avse både bidrag och lån.

Huvudregeln är att kravet ska betalas på en gång i direkt anslutning till förfallodagen. CSN har inte någon skyldighet att gå med på en betalningsplan, men i många fall finns det möjlighet att få en betalningsplan.
Anstånd e-mål: CSN begär anstånd. Vi meddelar Kronofogden att verkställighet inte ska ske under en viss tid. Och före en eventuell återkallelse.

Hur fungerar det hos CSN innan skulden lämnas över till Kronofogden?

Om kunden inte betalar ett återkrav i tid händer följande:

  • CSN skickar en påminnelse, utan avgift,
  • CSN skickar ett kravbrev med information om att ansökan om betalningsföreläggande kommer att lämna till Kronofogden om betalning inte sker.
  • Ansökan om betalningsföreläggande, ev. domstolsprocess.
  • Ansökan om verkställighet.

Exempel: Om förfallodagen är den 28 februari skickas påminnelse i början av mars och kravbrevet i början av april. Ansökan om betalningsföreläggande sker i maj.

I vilka fall kan CSN gå med på en avbetalningsplan och återkalla ärendet? Vill CSN att Kronofogden hänvisar tillbaka kunden till oss vid frågor om betalningsplan?

CSN kan i vissa fall gå med på ett anstånd och/eller en betalningsplan när det gäller e-mål, vilket Kronofogden kan upplysa kunden om. En betalningsplan förutsätter att kunden har både betalningsförmåga och betalningsvilja. CSN vill gärna ha Kronofogdens delredovisning (utredningsrapport) först för att kunna ta ställning till en eventuell uppgörelse. En betalningsplan innebär oftast att ett större belopp, inklusive Kronofogdens grundavgift, ska betalas innan CSN återkallar ärendet.

Kan kunden bli befriad från att betala ett återkrav?

CSN har en mycket begränsad möjlighet att avskriva ett återkrav om det finns synnerliga skäl.

Vilka preskriptionstider gäller för skulder till CSN?

Sedan den 1 juli 2001 gäller en 25-årig preskriptionstid på återkrav. Preskriptionsavbrott kan ske enligt de allmänna reglerna i preskriptionslagen. Eftersom det inte finns någon bortre tidsgräns kan Kronofogden inte se när en studieskuld preskriberas.

Är det något som CSN vill att Kronofogden hjälper till att upplysa kunden om?

Hänvisa kunden till CSN:s webbplats för allmän information samt till Mina sidor.