Intyga påbörjade studier

Från och med den 10 juni är det extra viktigt att du som arbetar på komvux och folkhögskola intygar påbörjade studier direkt när de studerande börjar studera. Om du väntar med att registrera uppgifterna, kommer det att ta längre tid för de studerande att få sina pengar.

Du intygar att studierna är påbörjade genom att registrera den studerande på den kurs som han eller hon påbörjat. Registrera kursvis och så snart som det är möjligt efter kursstart! Du kan inte registrera de studerande innan kursen startat.

Du som rapporterar studerandeuppgifter i Mina tjänster på csn.se gör registreringen där. Om din skola inte är med i elektronisk rutin, rapporterar du delvis på papper och delvis i Mina tjänster.

När får de studerande sina pengar?

Din registrering påverkar när de studerande kan få sitt studiestöd utbetalt. Om du registrerar direkt vid kursstart, kan den studerande få sin utbetalning efter två bankdagar. Detta förutsätter att den studerande lämnat studieförsäkran och att din registrering täcker minst 3 veckor. Om du väntar med att registrera uppgifterna, kommer det att ta längre tid för de studerande att få sina pengar. Innan den första utbetalningen måste den studerande även lämna en studieförsäkran till CSN.

Varför ändrar vi kontrollen?

Förändringen innebär att vi kan minska risken för felaktiga utbetalningar. Tidigare har personer som inte påbörjat sin utbildning ändå kunnat få studiestöd utbetalt. Nu hoppas vi att färre studerande ska behöva betala tillbaka pengar som de inte haft rätt till.

Den ändrade kontrollen gäller från och med den 10 juni 2017.Läs och skriv gärna ut vårt informationsblad om att registrera de studerande i tid. Där får du exempel på vilka konsekvenser registreringen får.

Informationsblad - Registrera den studerande i tid (pdf, nytt fönster)

Senast uppdaterad: 2017-07-04