Rapportera uppgifter till CSN

Alla gymnasieskolor är skyldiga att rapportera uppgifter till CSN. Du rapporteraruppgifterna i Mina tjänster. Studerandeuppgifter kan du rapportera via fil eller manuellt. Ska du rapportera skolk? Då hittar du information här.

Studietider och utbildningar

Alla skolor använder Mina tjänster för att rapportera uppgifterna. Den person som ska rapportera får ett meddelande från CSN när det är dags att rapportera. Se gärna vår film om att rapportera studietider och utbildningar. Den hittar du under Mina tjänster i vänstermenyn.

Studeranderapportering i Mina tjänster

De flesta gymnasieskolor rapporterar uppgifter om elevens studier i tjänsten Studeranderapportering i Mina tjänster. Du kan rapportera elevuppgifterna manuellt eller skicka in dem via fil till CSN.

Rapportering via fil

Dessa skolor ska rapportera elevuppgifter genom att skicka filer till CSN

  • Skolor som använder system som tillhandahålls av Stockholms utbildningsförvaltning.
  • Skolor som använder systemen ProCapita, Progma, Extens, Adela, Elit, SchoolSoft och Gerda.

Om du vill testa att filen fungerar, gör du det i vårt valideringsverktyg.

Rapportering av skolk

När du rapporterar skolk i Mina tjänster ska du skicka in ett underlag. Då behöver du också ett försättsblad. Skolor som inte kan ta fram egna underlag via sitt skolsystem eller skolor som endast kan ta fram underlag som visar elevens skolkperiod och frånvarotimmar kan använda ett underlag från CSN. Tänk på att alltid använda den senaste versionen.

Försättsblad - skolk (pdf, nytt fönster)

Underlag - skolk (pdf, nytt fönster)

Här hittar du mer information om skolk.

Stödmaterial för rapportering

Du hittar användarhandböcker och rutinhäften på sidan Användarhandböcker och stödmaterial.

Senast uppdaterad: 2017-12-22