Från skolkrapport till återkrav

Här kan du se vad som händer, från det att du rapporterar en studerande som skolkat till ett eventuellt återkrav av studiehjälp.

Om du rapporterar att den studerande skolkar, stoppar CSN kommande utbetalningar och fattar ett tillfälligt beslut. Det gör vi för att förhindra att den studerande får felaktiga utbetalningar som han eller hon sedan måste betala tillbaka. Ibland hinner pengar som den studerande inte har rätt till betalas ut innan utbetalningarna stoppas.

De kan då justeras mot kommande utbetalningar eller återkrävas. Om den studerande har slutat skolka ska du rapportera detta omgående. Då utreder CSN och fattar ett nytt beslut.

Illustration som visar vad som händer om du skolkar


1. Skolan rapporterar frånvaron till CSN

Skolan skickar en rapport om skolk till CSN.

2. CSN stoppar utbetalningen

CSN stoppar utbetalningen av studiehjälpen.

3. CSN kontaktar den studerande eller föräldern

CSN skickar ett brev till den studerande eller vårdnadshavaren och meddelar de uppgifter vi har fått från skolan. De får möjlighet att lämna synpunkter.

4. Skolan skickar ett frånvarounderlag

Skolan skickar ett frånvarounderlag till CSN där det framgår under vilken period den studerande haft ogiltig frånvaro.

5. CSN utreder om den studerande fått för mycket pengar

Utifrån frånvarounderlaget utreder vi om den studerande fått för mycket pengar utbetalt.

6. CSN kontaktar den studerande eller föräldern

CSN skickar ett brev till den studerande eller vårdnadshavaren och informerar att de kan behöva betala tillbaka pengar. Vi skickar då med frånvarounderlaget och de får möjlighet att lämna synpunkter.

7. Den studerande får eventuellt betala tillbaka

Om den studerande fått för mycket pengar utbetalt, måste han eller hon betala tillbaka dem. Är det möjligt drar vi av beloppet från de kommande utbetalningarna. Annars får den studerande ett återkrav.

Senast uppdaterad: 2017-03-17