Anmäl utbildning på folkhögskola

Här finns de blanketter du som rapportör behöver för anmälan av utbildningar och kurser på folkhögskola. Du hittar även exempel på utbildningsgrupper.

De blanketter du behöver är:

Övriga särskilda kurser behöver inte prövas, utan placeras i A2. Dessa anmäler du när du lägger till en ny utbildning i tjänsten Studietider och utbildningar i Mina tjänster.

Översiktsbild av avdelningarna (pdf, nytt fönster)

Utbildningsgrupper

När du anmäler nya utbildningar till CSN kan du ge förslag på utbildningsgrupp. Om du inte lämnar något förslag, meddelar vi en utbildningsgrupp som du ska använda.

Det är viktigt att du registrerar den utbildningsgrupp vi kommit överens om. Om du använder en utbildningsgrupp som inte är registrerad i CSN:s utbildningsregister misstämmer antagningsuppgiften, och överföringen till CSN fungerar inte.
Tabell över utbildningsgrupper

Senast uppdaterad: 2013-02-16