Studeranderapportering

I tjänsten Studeranderapportering rapporterar skolor uppgifter om studerande. Vad och när du ska rapportera beror på vilken skolform din skola har.

I tjänsten Studeranderapportering i Mina tjänster rapporterar följande skolformer uppgifter om de studerandes studier. Vilka uppgifter du ska rapportera beror på vilken skolform din skola har. Klicka på Utbildningsområdet i vänstermenyn, och välj din skolas skolform för att läsa mer.

Universitet och högskola

Komvux

Folkhögskola

Gymnasieskola

Yrkeshögskola

Andra eftergymnasiala utbildningar

Senast uppdaterad: 2017-04-03