Utländska medborgare

Utländska medborgare behöver svara på fler frågor i ansökan. Det är för att CSN ska kunna pröva om rätten till svenskt studiestöd.

När det gäller utländska medborgare prövar CSN ansökan i två steg. Först utreder vi och beslutar om personen har rätt till svenskt studiestöd, sedan går vi vidare och utreder om personen uppfyller övriga villkor för att få studiemedel.

Om den studerande inte har ett beslut om rätt till svenskt studiestöd för den period han eller hon söker studiemedel för, kommer personen automatiskt till frågorna för utländska medborgare.

Olika frågor

Vilka frågor den studerande får beror bland annat på ålder och medborgarskap. De får bara de frågor som är aktuella för dem. Om en person exempelvis har permanent uppehållstillstånd, behöver han eller hon bara besvara en fråga.

Spara uppgifterna

Om den studerande inte kan svara på alla frågor på en gång, kan han eller hon spara sina uppgifter och fortsätta senare. Det gäller bara den del som handlar om rätten till svenskt studiestöd.

Den studerandes ansvar

Den studerande ansvarar för att uppgifterna i ansökan är riktiga. Den studerande ansvarar även för att meddela CSN om något förändras som kan påverka studiemedlen. Det kan gälla ändringar som rör studierna, arbetet eller familjen. Om den studerande exempelvis har fått grundläggande rätt till svenskt studiestöd på grund av att maken arbetar i Sverige, måste hon anmäla till CSN om maken slutar sitt arbete. Vi kontrollerar uppgifterna med de uppgifter som vi får från skolan och andra myndigheter.

Har ni frågor?

Om du eller den studerande har frågor om utländska medborgares rätt till studiestöd kan ni ringa 0771-276 300, så kommer ni direkt till de handläggare som arbetar med utländska medborgare. Telefonen är öppen måndag-fredag kl. 08-12.

Bildspel utländska medborgare (pdf, nytt fönster)

Rätt till studiestöd

Senast uppdaterad: 2017-11-25