Intyga påbörjad studieperiod

Här har vi samlat användbara tips för dig som arbetar på en yrkeshögskola och ska intyga påbörjade studier i Mina tjänster.

När ska du intyga påbörjade studier?

Du ska intyga påbörjade studier för en studieperiod så fort den studerande har börjat studera. Du kan inte intyga studierna i förväg. CSN betalar ut pengarna till den studerande när du har intygat att han eller hon har börjat studera.

Vad är en studieperiod?

Den studerandes studieperioder är oftast samma som utbildningens studieperioder. Innan du ska rapportera intygande av påbörjade studier för de studerande, bör du därför kontrollera vilka utbildningsuppgifter din skola har rapporterat, så att du har samma uppgifter

Även om utbildningens studietid och den studerandes studieperiod oftast stämmer överens, kan det finnas fall då de inte gör det. Om en studerande påbörjar sina studier senare än på studieperiodens första dag, ska du rapportera den dagen som startdatum. Du ska därför alltid rapportera individuellt för varje studerande.

Exempel - Amina börjar studierna senare än studieperiodens första dag


Amina läser en utbildning som har följande studieperioder:
2014-08-25–2015-01-11 (20 veckor, 100 yh-poäng)
2015-01-12–2015-05-31 (20 veckor, 100 yh-poäng)

Amina börjar studera senare än de andra i klassen, det vill säga den 1 september 2014.

Du ska intyga den första påbörjade studieperioden så här:
Studieperiod: 2014-09-01–2015-01-11
Omfattning: 100 yh-poäng (Den studerande läser nämligen i kapp de övriga i klassen)

För nästa studieperiod, med början den 12 januari 2015, ska du göra ett nytt intygande av påbörjad studieperiod så här:
Studieperiod: 2015-01-12–2015-05-31
Omfattning: 100 yh-poäng

Hur ska du rapportera lov?

Om utbildningen har jullov, ska du rapportera en studieperiod fram till jullovet och en ny period när den studerande börjar igen efter jullovet. Under jullovet har den studerande inte rätt till studiestöd från CSN.

Exempel - Hanna läser en utbildning med jullov

Hanna läser en utbildning med följande studieperioder:
2014-08-18–2014-12-19 (18 veckor, 90 yh-poäng)
2015-01-12–2015-06-12 (22 veckor, 110 yh-poäng)

Hanna börjar studera på studieperiodens första dag, det vill säga den 18 augusti 2014.

Du ska intyga påbörjade studier för den första studieperioden så här:
Studieperiod: 2014-08-18–2014-12-19
Omfattning: 90 yh-poäng

Nästa studieperiod, efter jullovet, ska du intyga påbörjad studieperiod när den studerande har påbörjat studierna igen.

Brev från CSN till den studerande

Om skolans inrapporterade uppgifter inte stämmer överens med den studerandes lämnade uppgifter, skickar CSN ett brev till den studerande. I brevet ber vi den studerande att kontakta sin skola om han eller hon tycker att skolan har lämnat felaktiga uppgifter till CSN.

  • Om skolan har lämnat korrekta uppgifter, ska du be den studerande att kontakta CSN.
  • Har skolan rapporterat felaktiga uppgifter ändrar du din rapport i tjänsten Studeranderapportering i Mina tjänster.

Ändra felaktiga uppgifter

Har skolan rapporterat felaktiga uppgifter ändrar du din rapport i tjänsten Studeranderapportering i Mina tjänster. Behöver du hjälp kan du kontakta CSN:s skoltelefon eller din skolas kontaktperson hos CSN. Telefonnumren hittar du i Mina tjänster under fliken Kontakta oss.

Senast uppdaterad: 2014-09-02