Arkiv - nyhetsbrev


Dags att rapportera studietider och utbildningar

Nu är det dags att rapportera skolans utbildningsuppgifter för läsåret 2014/2015.

Förändringar i studiemedelsansökan

Från och med mitten av maj måste den studerande logga in för att kunna ansöka om studiemedel. Samtidigt blir det möjligt att ändra sin ansökan i Mina sidor innan CSN har fattat beslut om den.

CSN kontrollerar inkomster för 2012

Just nu kontrollerar CSN inkomster för de som haft studiemedel under 2012. Det gör vi genom att jämföra de inkomstuppgifter den studerande lämnade i sin studiemedelsansökan med de uppgifter vi fått från Skatteverket.

Studiemedel för sommarstudier

Så här inför sommaren kan det vara en del frågor om studiemedel för sommarstudier. På csn.se hittar du information om sommarstudier både i Sverige och utomlands. Där finns också information om den ändrade prövningen av studieresultat i samband med sommarstudier.

Fler studerande kan ha rätt till lärlingsersättning

I januari infördes lärlingsersättning som är ett bidrag som studerande som går på en gymnasial lärlingsutbildning kan söka. Bidraget ska täcka kostnader för måltider och resor när den studerande är lärling på en arbetsplats. I dag är det cirka 7 000 studerande som går en utbildning som kan ge rätt till ersättningen. För vårterminen 2014 har 5 000 ansökningar om lärlingsersättning kommit in. Av dessa har cirka 4 300 fått bidraget. Det innebär att det är fler studerande som har rätt till lärlingsersättning.

Mindre studiemedel i slutet av maj

Hur stor den sista utbetalningen av studiemedel för terminen är, kan variera. Det beror bland annat på när den studerandes termin slutar. Utbetalningarna är vanligtvis högre i början av terminen och lägre i slutet.

Uppdaterad folder om studiemedelsansökan

Nu har vi uppdaterat foldern Söka studiemedel (E2511) utifrån ändringarna i ansökan som görs den 17 maj. Från och med måndag den 19 maj kan du beställa den uppdaterade foldern i CSN Order. Foldern riktar sig till de som ska söka studiemedel för första gången. Om ni har kvar gamla foldrar, vill vi att ni slänger dem.

Skolkrapportering inför sommaren

Innan skolan stänger för sommaren är det bra om ni skickar in eventuella frånvarounderlag för era gymnasiestuderande. Tänk också på att rapportera till CSN om ni har studerande som skolkat, men som nu är tillbaka i heltidsstudier igen.

Rekordmånga studerande med studiemedel

Det råder högtryck inom svenskt studiestöd. Rekordmånga studerande får studiemedel för eftergymnasiala utbildningar och utbildningar i utlandet. Det visar innehållet i CSN:s färska årsrapport – Studiestödet 2013.

Regeringen vill höja studiemedlen

Regeringen föreslår att studiemedlen höjs med 1000 kronor i månaden från och med den 1 januari 2015. Samtidigt föreslås höjningar av expeditions- och påminnelseavgiften för personer som betalar tillbaka på studielånen.

Många besökte CSN på ViS

I början av april medverkade CSN på årets ViS-konferens i Stockholm. Det är Sveriges största vuxenutbildningskonferens. Det var många som besökte vår monter och vi vill passa på och tacka alla som kom och diskuterade vägledning, ställde frågor och lämnade förslag på hur vi kan bli bättre.

Två nya tjänster i appen

Nu har vår app CSN Mina sidor uppdateras med två nya tjänster för studerande. Tjänsterna heter Använda veckor och Fribelopp. Menysidan i appen har även förbättrats med ny design.

Nytt material om ansökan

Den 17 maj produktionssatte vi förändringarna i studiemedelsansökan. Det innebär bland annat att alla nu måste logga in för att söka studiemedel och att det går att ändra sin ansökan innan vi har beslutat om den. Vi har utifrån detta tagit fram nya filmer till csn.se och håller även på att ta fram stödmaterial till dig som vägleder.

Enklare att hitta i Mina sidor

Många studerande och återbetalare har haft synpunkter på att det har varit svårt att hitta i Mina sidor. Nu har vi strukturerat om vänstermenyn och gjort en personlig översiktssida som användaren kommer till när han eller hon loggar in i Mina sidor. På så sätt blir det enklare att se vad som är aktuellt.

Ändrade regler 1 juli

Den 1 juli 2014 höjs åldersgränsen för studiemedel och det blir även möjligt att få tilläggslån för deltidsstudier.

Nya belopp för studerande utomlands

CSN har beslutat om nya lånebelopp för studier och resor utomlands. De nya beloppen gäller från och med den 1 juli 2014.

Rapportera antagningsuppgifter

Nu är det dags för komvux och folkhögskolor, som är anslutna till komvuxrutinen respektive folkhögskolerutinen (Semafor), att rapportera antagningsuppgifter till CSN. De uppgifterna använder vi sedan när vi skickar ut en uppmaning till de studerande om att söka studiemedel. Uppmaningen skickar vi via sms, e-post eller i vanligt brev.

Nya versioner av ansökningsblanketter inom studiehjälp och lärlingsersättning

Nu finns nya versioner av ansökningsblanketter inom studiehjälp och lärlingsersättning. De går att beställa i CSN Order. Tänk på att slänga alla gamla upplagor av blanketterna.

Nytt försättsblad och underlag för skolkrapportering

Nu finns nya versioner av försättsbladet för skolk (9609W) och skolkunderlaget (9613W). Det är viktigt att ni alltid använder den senaste versionen så att rapporteringen blir rätt. Om ni har utskrivna exemplar av tidigare versioner, så släng dem.

Första utbetalningen av studiemedel – vad krävs?

För att den studerande ska få sin första utbetalning av studiemedel för terminen, måste han eller hon lämna en studieförsäkran till CSN. Dessutom måste skolan rapportera till CSN att den studerande har påbörjat sina studier. Om den studerande inte har haft studiemedel under det senaste året, behöver han eller hon också meddela Swedbank vilket konto pengarna ska sättas in på.

Dags att rapportera påbörjade studier

Nu är det dags att rapportera påbörjade studier. Rapportera direkt när den studerande börjat studera så att vi kan betala ut pengarna så fort som möjligt.

Att tänka på när du rapporterar studerande på gymnasiet

Er rapportering har stor betydelse för att de studerande ska få sina utbetalningar i tid samt för att förhindra att pengar betalas ut felaktigt. Det är därför viktigt att du som rapporterar gör det korrekt. Här är en sammanfattning av de viktigaste punkterna att tänka på när du rapporterar.

Gymnasieelever som fyller 20 år behöver söka studiemedel

Studerande på gymnasiet får bara studiehjälp till och med vårterminen det år de fyller 20 år. Efter det måste de själva söka studiemedel om de vill fortsätta få pengar från CSN. Hjälp oss gärna att informera dessa studerande, så att de inte missar pengar de har rätt till.

Förtydligande om årets högre bidrag för grundskolestudier

I ett tidigare nyhetsbrev informerade vi om att det högre bidraget har tagit slut för 2013 för studerande som studerar på grundskolenivå och som har en svensk eller utländsk grundskoleutbildning sedan tidigare. Vi vill förtydliga att detta enbart gäller för studerande som är 25 år eller äldre. Det finns fortfarande pengar kvar för det högre bidraget som unga arbetslösa i åldern 20-24 kan få.

Film om studiemedelsansökan – steg för steg

Skoltelefonen stängd vecka 26 till 31

Nya e-tjänster för återbetalare

Nu finns det nya möjligheter för våra återbetalare i Mina sidor på www.csn.se. Exempelvis kan man själv ändra till att betala en gång i månaden. De som har svårt att betala med hänsyn till inkomst kan ansöka om att betala mindre och normalt få beslut inom en timme.

Så här intygar du studieresultat på folkhögskola

När du intygar godkända studier på folkhögskola räcker det inte att du intygar hur många timmar den studerande har varit närvarande eller frånvarande. Det måste också framgå om studierna är godkända.

Högre bidraget slut för repetetionsstudier på grundskola

Det högre bidraget har nu tagit slut för 2014 för studerande som studerar på grundskolenivå och som har en svensk eller utländsk grundskoleutbildning sedan tidigare. Detta gäller enbart för studerande som fyller 25 år under året eller är äldre. Det finns fortfarande pengar kvar för det högre bidraget som unga arbetslösa i åldern 20-24 kan få.

När du vägleder utländska medborgare

Vägleder du ibland utländska medborgare som söker studiestöd? Hjälp oss då gärna att informera om att de måste meddela CSN om något ändras som kan påverka rätten till studiestöd. Genom att kontrollera att uppgifterna i ansökan stämmer och anmäla ändringar direkt, behöver den studerande inte få problem med sitt studiestöd.

Rapportera påbörjade studier

Kom ihåg att rapportera till CSN när de studerande har påbörjat sina studier. Det ska göras i samband med att studieperioden startar. Rapporteringen är viktig för att de studerande ska få rätt pengar utbetalda.

Sjukdom, vård av barn eller närstående

Det är viktigt att de studerande anmäler om de är sjuka, vårdar sjukt barn eller närstående. Påminn dem gärna om hur de ska göra!

Årsbesked och betalningsplaner utskickade

Under januari skickar CSN ut årsbesked till drygt 1,6 miljoner låntagare. Vi skickar också ut betalningsplaner. Senast den 26 januari ska alla ha fått sina årsbesked och betalningsplaner. De som studerar med studiemedel behöver vanligtvis inte betala tillbaka på sitt studielån under tiden de har studiemedel.

Ny affisch om sjukdom och studiemedel

Vi har tagit fram en ny affisch som ni kan använda för att påminna studerande om att anmäla sjukdom. Den finns att beställa i CSN Order och har nr 2439A.

Enkelt att ansöka med mobilt bank-id

Nu är det snart dags att söka studiemedel igen. Vi fortsätter uppmuntra studerande att använda ett mobilt bank-id eller en annan e-legitimation när de söker studiemedel. Då blir det enklare att ansöka och de kan få sitt beslut snabbare. Fyra av fem studerande använder idag e-legitimation när de söker studiemedel.

Ansökan steg för steg

Nya regler för utlandsstudier 1 juli 2015

Studieresultat – viktigt att tänka på

CSN prövar studieresultaten vid varje ny ansökan. Det är därför bra att söka för flera perioder i samma ansökan, exempelvis för både vårterminen och sommarkurser. Om det saknas studieresultat avvaktar vi med att besluta den studerandes ansökan. Genom att rapportera in studieresultaten så fort de är klara, bidrar skolan till att den studerande får sina pengar i tid.

Utbetalning av studiemedel i december

Studiemedlen betalas ut den 23 december. I december kan utbetalningen bli mindre än vanligt, beroende på terminens start- och slutdatum. I vissa fall får den studerande ingen utbetalning alls i december.

Utbetalning av studiehjälp i december

Studiebidraget för gymnasiestuderande under 20 år betalas ut den 30 december. Om den studerande har fyllt 16 år under perioden juli-september, får han eller hon vanligtvis bara ett halvt studiebidrag i december månad, det vill säga 525 kr. Anledningen är att den studerande fått barnbidrag från Försäkringskassan till och med september.

Tillfälliga beslut förhindrar felaktiga utbetalningar

När skolan rapporterar till CSN att den studerande avbrutit sina studier, fattar vi ett tillfälligt beslut och stoppar kommande utbetalningar. Denna rutin har funnits en tid inom studiemedel, från och med november 2014 gäller det även för studiehjälp och lärlingsersättning. Syftet är att förhindra eller minimera felaktiga utbetalningar.

Anmäl ändringar till CSN

Den här tiden är det många som ändrar sin studieplan. Om ändringen påverkar studiemedlen, är det viktigt att den studerande anmäler det till CSN. Ju tidigare vi får in ändringen, desto större chans har vi att justera utbetalningarna och på så sätt minska risken för återkrav.

Resultatprövning vid sommarkurser ändras

CSN förändrar prövningen av studieresultat vid sommarstudier. Det innebär att de som söker studiemedel för sommarstudier, måste ha uppnått studieresultaten för föregående period med studiemedel för att få nya pengar.

Information på engelska om studiemedel utomlands 2015

Den 1 juli 2015 ändras reglerna för studiestödet vid utlandsstudier. Nu finns informationen översatt till engelska.

Besök CSN:s monter på ”Digitala studentmässan”

Nu kan blivande studerande besöka CSN på ”Digitala studentmässan”.

Februari = sjukdomstider

Påminn gärna de studerande att redan första dagen anmäla till Försäkringskassan om de blir sjuka.

Foldern Studiemedel en resa tur och retur är uppdaterad

Förberedande språkkurser måste avslutas med prov

CSN ändrar hanteringen av förberedande språkkurser för utbytesstudier. Från och med nu hanteras de som alla andra språkkurser. Det innebär att kursen måste tenteras eller avslutas med ett kunskapsprov för att ge rätt till studiemedel.

Högre tilläggslån 2014

Den 1 januari höjdes tilläggslånet från 440 till 879 kronor per vecka. I början av februari skickar CSN nya beslut till de studerande som fick sitt beslut om tilläggslån för vårterminen, innan beloppet hade höjts. I de nya besluten har CSN räknat om beloppen för tilläggslånet.

Lärlingsersättning - ett nytt stöd

Vi har tidigare informerat om att det nu finns ett nytt stöd som heter lärlingsersättning. Det är ett bidrag som studerande som går på en gymnasial lärlingsutbildning kan söka. Här får du nu en kort repetition av informationen och hur du gör för att beställa ”Ansökan om lärlingsersättning”.

Rapportering av studerandeuppgifter inom folkhögskolan

Nu finns en särskild webbsida för dig som arbetar inom folkhögskolan. Här har vi samlat vanliga frågor och svar om rapportering av studerandeuppgifter till CSN.

Studiebidrag och nyss fyllt 16

Gymnasiestuderande som har fyllt 16 år under det sista kvartalet 2013, får sitt beslut om studiebidrag senast onsdag den 29 januari. Studiebidraget betalas ut fredag den 31 januari.

Kom ihåg att meddela påbörjade studier

Kom ihåg att meddela CSN att den studerande har börjat sina studier, om du inte redan har gjort det.För att den studerande ska få sina pengar måste han eller hon också lämna in en studieförsäkran vid varje ny studieperiod.

Studera igen

För de som ska studera igen är det bra att tipsa om vad som gäller då.

Nya regler 2015 för studiemedel utomlands

Som vi tidigare har berättat ändras reglerna för studiemedel för studier utomlands den 1 juli 2015. Bland annat ska möjligheterna att ta studielån för undervisningsavgifter förbättras och det ska bli lättare att få studiemedel för språkkurser. Under ingången Utbildningsanordnare och vägledare har vi samlat information om de nya reglerna.

Ny app underlättar för studerande

I CSN:s nya app ”CSN Mina sidor” kan den studerande enkelt lämna sin studieförsäkran och se när pengarna kommer. Det går också att se sin aktuella skuld. För att använda tjänsterna loggar den studerande in med mobilt bank-id eller personlig kod.

Studerande får behålla studiemedlen vid sjukdom

Den studerande får under vissa förutsättningar behålla sina studiemedel under den tid han eller hon är sjuk. Detsamma gäller vid vård av sjukt barn eller svårt sjuk närstående.

Att tänka på vid studieavbrott och andra ändringar

Om den studerande avbryter sina studier eller ändrar sin studieplan är det viktigt att både skolan och den studerande meddelar ändringen till CSN. Det är viktigt för att den studerande ska få rätt belopp utbetalt och slippa få problem med studiemedlen i efterhand.

Ny webbplats för ökad internationell rörlighet

Universitets- och högskolerådet (UHR) har lanserat en ny webbplats via Euroguidance Sweden. Syftet med webbplatsen är att stödja och underlätta arbetet för dig som är vägledare eller på annat sätt jobbar med att skapa intresse för internationella studier.