Dags att rapportera påbörjade studier

Kom ihåg att rapportera till CSN varje ny studieperiod som den studerande har påbörjat sina studier. Rapportera direkt när den studerande börjat studera så att vi kan betala ut pengarna så fort som möjligt.

Hur ska du rapportera?

Hur du gör när du rapporterar eller intygar påbörjade studier beror bland annat på vilken skolform du rapporterar för. Välj din skolform nedan och läs mer om hur du gör, här hittar du även bra stödmaterial som hjälper dig när du ska rapportera påbörjade studier.

Välj din skolform

Universitet och högskola

Gymnasieskola

Yrkeshögskola

Andra eftergymnasiala utbildningar
 
För dig som arbetar på en yrkeshögskola eller annan eftergymnasial utbildning finns också en särskild sida med information samt tips när du intygar påbörjad studieperiod.

Inga pengar utan studieförsäkran

Förutom att skolan rapporterar till CSN att en studerande har påbörjat sina studier, måste den studerande också lämna en studieförsäkran till CSN. Läs mer om studieförsäkran i artikeln ”Första utbetalningen av studiemedel – vad krävs?”

Senast uppdaterad: 2013-08-29