När du vägleder utländska medborgare

Vägleder du ibland utländska medborgare som söker studiestöd? Hjälp oss då gärna att informera om att de måste meddela CSN om något ändras som kan påverka rätten till studiestöd.

Genom att kontrollera att uppgifterna i ansökan stämmer och anmäla ändringar direkt, behöver den studerande inte få problem med sitt studiestöd.

Studerande ska alltid anmäla till CSN om något förändras i studierna. Utländska medborgare måste dessutom tänka på att anmäla om något förändras som kan påverka den grundläggande rätten till svenskt studiestöd.

Om den studerande exempelvis fått rätt till studiestöd på grund av att en anhörig arbetar i Sverige, är det viktigt att han eller hon meddelar CSN om den anhörige slutar att arbeta. Då kanske den studerande inte har rätt till studiestöd längre. Om det visar sig att en studerande fått studiestöd utan att ha haft rätt till det, måste han eller hon betala tillbaka de pengarna direkt i form av ett återkrav.

Vi försöker att nå ut med information om detta i våra kanaler, men vi är tacksamma om ni också vill hjälpa till att sprida den informationen.

För den studerande är det alltså viktigt att

  • granska uppgifterna i ansökan så att de är korrekta innan den skickas in
  • anmäla till CSN om något förändras som kan påverka rätten till studiestöd.

CSN kontrollerar regelbundet att vi betalar ut rätt summa pengar, det vill säga att den studerande varken får för lite eller för mycket.

Läs mer om villkor för att få studiestöd

Senast uppdaterad: 2013-11-19