Dags att rapportera studietider och utbildningar

Nu är det dags att rapportera skolans utbildningsuppgifter för läsåret 2014/2015.

Alla skolor rapporterar uppgifter om utbildningar och studietider i tjänsten ”Studietider och utbildningar” i Mina tjänster på www.csn.se.

Tänk på!

När du rapporterar in nya uppgifter för kommande läsår, kontrollera att de uppgifter som är inrapporterade sedan tidigare fortfarande stämmer.

Stöd när du ska rapportera

På sidan ”Studietider och utbildningar” hittar du det stödmaterial du behöver för att rapportera studietider och utbildningar. Behöver du ytterligare stöd är du välkommen att ringa din kontaktperson på CSN. Du hittar vem som är din kontaktperson när du loggar in i Mina tjänster under rubriken ”Kontakta oss”.

Informera den studerande om studietiderna

Tänk på att informera den studerande om vilka studieperioder som gäller för den utbildning han eller hon ska läsa. För vissa skolformer, exempelvis komvux, högskola och yrkeshögskola, är det också viktigt att den studerande vet hur många poäng han eller hon ska läsa per studieperiod. Det minskar risken för att den studerande oavsiktligt lämnar felaktiga uppgifter i sin ansökan och får problem med sina studiemedel. Det är viktigt att studieperioderna är rätt från början eftersom CSN visar uppgifterna på webben när den studerande ska ansöka om studiemedel.

För studerande som är under 20 år och läser på gymnasienivå beslutar vi om studiehjälp utifrån de studieperioder som skolan har rapporterat till CSN.

Vi behöver ha kontaktpersoner på varje skola

För att vi ska kunna kontakta rätt person i olika ärenden, behöver du också meddela vilka som är skolans kontaktpersoner. Det gör du också i tjänsten ”Studietider och utbildningar.” Kolla även om redan inlagda kontaktuppgifter är korrekta.

Gymnasieskolor

Rapporterar du uppgifter för gymnasieskolor, kom då ihåg att avsluta de utbildningar som inte kommer starta till hösten eller där de sista eleverna slutar nu till sommaren. Tänk också på att avsluta de studievägskoder (inriktningar) som det inte kommer att finnas några studerande på under nästa läsår. Har skolan lärlingsplatser är det viktigt att dessa studievägskoder rapporteras in för att de studerande ska kunna få lärlingsersättning.

Senast uppdaterad: 2014-03-28