Studiemedel för sommarstudier

Så här inför sommaren kan det vara en del frågor om studiemedel för sommarstudier. På csn.se hittar du information om sommarstudier både i Sverige och utomlands. Där finns också information om den ändrade prövningen av studieresultat i samband med sommarstudier.

Prövningen av studieresultat vid sommarstudier har ändrats i vår. Det innebär att de som söker studiemedel för sommarstudier, måste ha uppnått studieresultaten för föregående period med studiemedel för att få nya pengar. Tidigare har CSN gjort vissa undantag för sommarstudier.

Läs tidigare artikel om ändring av resultatprövning

Här kan du läsa om villkoren för att få studiemedel för sommarstudier:

Sommarstudier i Sverige

Sommarstudier utomlands

Senast uppdaterad: 2014-05-05