Mindre studiemedel i slutet av maj

Hur stor den sista utbetalningen av studiemedel för terminen är, kan variera. Det beror bland annat på när den studerandes termin slutar. Utbetalningarna är vanligtvis högre i början av terminen och lägre i slutet.

Studiemedel från CSN betalas ut i förskott. Beroende på hur många veckor utbetalningen gäller för, kan utbetalningarna bli olika stora under terminen.

Eftersom utbetalningarna av studiemedel sker i förskott fick de flesta studerande sin sista stora utbetalning i slutet av april. Utbetalningen i maj kommer därför för många studerande att vara mindre än vanligt.

I maj betalas studiemedlen ut den 23:e.

Exempel på utbetalningar

Om den studerande har studiemedel till och med vecka 23, får han eller hon vanligtvis pengar för tre veckor. Det innebär 6 753 kronor om studierna är på heltid och den studerande har fullt bidrag och lån.

Om den studerande har studiemedel till och med vecka 22, får han eller hon vanligtvis pengar för en vecka. Det innebär 2 251 kronor om studierna är på heltid och den studerande har fullt bidrag och lån.

I tjänsten Utbetalningar i Mina sidor eller i CSN:s app kan den studerande enkelt ta reda på vad som gäller för just honom eller henne.

Hur mycket får du? (högskola)

Hur mycket får du? (komvux, folkhögskola, gymnasium)

Hur mycket får du? (övriga utbildningar)

Senast uppdaterad: 2014-05-05