Nya versioner av ansökningsblanketter inom studiehjälp och lärlingsersättning

Nu finns nya versioner av blanketterna

  • Ansökan om extra tillägg
  • Ansökan om inackorderingstillägg
  • Ansökan om lärlingsersättning
  • Ansökan om Rg-bidrag
  • Ansökan om studiehjälp för studier utanför Sverige
  • Ansökan om studiehjälp/Uppgifter för rätt till svenskt studiestöd för dig som är utländsk medborgare och under 20 år.

Du som gjort en förbeställning av blanketterna i CSN Order ska ha fått dem under vecka 21 och 22. Blanketterna finns också att beställa i CSN Order. Det är viktigt att ni kastar alla gamla upplagor av blanketterna.

Förifylld ansökningsblankett

Studerande som har haft studiehjälp eller Rg-bidrag läsåret 2013/14 eller lärlingsersättning vårterminen 2014 kommer att få en förifylld blankett för kommande läsår. Det gäller om den studerande har meddelat i föregående ansökan att han eller hon ska fortsätta sin gymnasieutbildning och inte har fyllt 20 år.

Blanketter för studiehjälp utanför Sverige och Rg-bidrag skickades ut i vecka 21.

Blanketter för studiehjälp i Sverige (extra tillägg och inackorderingstillägg) och lärlingsersättning skickas ut i slutet av juli månad (vecka 31).

Senast uppdaterad: 2014-06-04