Rapportera utbildningar som kombineras med traineejobb

Nu kan du som rapporterar studerandeuppgifter elektroniskt rapportera utbildningar som får kombineras med traineejobb i Mina tjänster.

Om din skola har sådana utbildningar ska du markera på kursnivå om den studerande läser en utbildning som får kombineras med traineejobb. Dessa kurser kan ge rätt till studiemedel, men inte till studiestartsstöd. Det är viktigt att du sätter markeringen på rätt kurser så att vi har ett korrekt underlag för våra utbetalningar. Läs mer om rapporteringen i våra uppdaterade rutinhäften.

Om du inte kan rapportera traineejobb i ditt rapporteringssystem behöver du antagligen en senare version av programmet. Kontakta i så fall din skolas systemleverantör (Tieto, IST, Gotit). De har anpassat sina system för att möjliggöra rapporteringen av traineejobb.

Artikel från CSN:s nyhetsbrev - 2017

Senast uppdaterad: 2017-06-13