Information på andra språk än svenska

CSN har tagit fram ett enkelt informationsblad om studiehjälp som vi översatt till nio olika språk. Det riktar sig till utländska medborgare, framför allt till flyktingar. Du kan ladda ner bladet på csn.se eller beställa det i CSN Order.

Informationsbladet innehåller övergripande information om de olika bidrag som finns, villkoren för utländska medborgare, hur ansökan går till, när pengarna kommer och vad som händer om man skolkar.

Det finns på följande språk:

  • svenska
  • engelska
  • arabiska
  • dari
  • farsi
  • franska
  • ryska
  • somaliska
  • spanska
  • tigrinja.

Informationsbladet som heter ”Bidrag från CSN för studier på gymnasiet” (CSN nr 1632) hittar du på csn.se under Blanketter samt under Other languages. De går också att beställa i CSN Order. Det finns även ett faktablad med mer detaljerad information om villkoren för att ha rätt till svenskt studiestöd som utländsk medborgare ”Svenskt studiestöd för studier i Sverige” (CSN nr 4146).

Artikel från CSN:s nyhetsbrev för rapportörer på gymnasiet - augusti 2017

Senast uppdaterad: 2017-08-28