Tänk på det här när du rapporterar skolk

Kom ihåg att du alltid ska fylla i hur många timmar ogiltig frånvaro den studerande har när du rapporterar skolk. Det gör du på försättsbladet som du hämtar på csn.se/partner.

De timmar du fyller i på försättsbladet bör stämma överens med timmarna i grafen/underlaget.

Kontrollera också att det datum du fyller i som första skolkdag stämmer överens med det datum som har rapporterat som första skolkdag i webbtjänsten.

När ska du rapportera skolk?

För att få studiehjälp och lärlingsersättning måste den studerande läsa på heltid. Om en studerande skolkar och därför inte längre anses läsa på heltid kan bidragen dras in. Det är skolan som avgör vad som ska räknas som skolk. Skolan har kunskapen om den studerandes helhetssituation och är därför bäst lämpad att bedöma om frånvaron ska räknas som skolk och rapporteras in till CSN.

Här kan du läsa mer om rapportering av skolk och hitta försättsbladet:

Information om skolk

Artikel från CSN:s nyhetsbrev nr 8 - 2017

Senast uppdaterad: 2017-09-27