Studerande på torg i Barcelona

Studerande utomlands

Du kan söka studiemedel när du ska studera utomlands. Studiemedel består av bidrag och lån. Du har också möjlighet att låna pengar till extra kostnader för exempelvis terminsavgifter, resor och försäkringar.

Så söker du studiemedel om du ska plugga utomlands.

Aktuellt

Utbildningen bore- och brönnteknik ger inte rätt till studiemedel

CSN har utrett om utbildningen bore- och brönnteknikk VG2 i Norge ger rätt till studiemedel. Vi har bedömt att utbildningen ligger på gymnasial nivå. Motsvarande utbildning ger inte rätt till studiemedel i Sverige och därför kan inte studiemedel beviljas för utbildningen.

Nytt i studiemedelsansökan

I mitten av maj gör vi ändringar i studiemedelsansökan. Alternativet att ansöka utan att logga in försvinner och du får välja mellan att logga in med e-legitimation eller personlig kod. En annan ändring är att det blir möjligt att ändra sin ansökan innan vi har beslutat den.

Mer under Aktuellt