Studerande på torg i Barcelona

Studerande utomlands

Du kan söka studiemedel när du ska studera utomlands. Studiemedel består av bidrag och lån. Du har också möjlighet att låna pengar till extra kostnader för exempelvis terminsavgifter, resor och försäkringar.

Aktuellt

Fler får bättre möjligheter med nya utlandsstudiemedel

När de nya reglerna för studiemedel i utlandet börjar gälla den 1 juli 2015 förbättras möjligheterna att finansiera sina utlandsstudier. Studiestödsförordningen är nu beslutad av regeringen, vilket gör att vi vet mer om reglerna.

Tips till dig som ska söka studiemedel

Det finns några saker som är bra att göra innan du söker studiemedel. Skaffa mobilt bank-id, förbered de bilagor du behöver skicka med och fundera på hur mycket du behöver låna.

Mer under Aktuellt