Studerande utomlands

Du kan söka studiemedel när du ska studera utomlands. Studiemedel består av bidrag och lån. Du har också möjlighet att låna pengar till extra kostnader för exempelvis terminsavgifter, resor och försäkringar.

Snabbare studiemedel med mobilt bank-id

Frågor och svar

Vad kan vi hjälpa dig med?

Aktuellt

Med anledning av händelsen i Manchester

Studerar du utomlands och ska lämna studieförsäkran för termin två?

Lämna studieförsäkran för termin två.

Mer under Aktuellt