Studerande på torg i Barcelona

Studerande utomlands

Du kan söka studiemedel när du ska studera utomlands. Studiemedel består av bidrag och lån. Du har också möjlighet att låna pengar till extra kostnader för exempelvis terminsavgifter, resor och försäkringar.

Till studiemedelsansökan

Frågor och svar

Vad kan vi hjälpa dig med?

Aktuellt

I sommar skickar CSN ut en enkät till utlandsstuderande

CSN vill veta mer om hur studerande utomlands upplever CSN:s information om merkostnadslån för studier utomlands.

Ska du studera i sommar?

Du kan få studiemedel för sommarstudier utomlands. Villkoren är olika beroende på om du studerar inom eller utanför EU/EES.

Mer under Aktuellt