Studerande på torg i Barcelona

Studerande utomlands

Du kan söka studiemedel när du ska studera utomlands. Studiemedel består av bidrag och lån. Du har också möjlighet att låna pengar till extra kostnader för exempelvis terminsavgifter, resor och försäkringar.

Aktuellt

Ska du söka studiemedel inför hösten?

Beroende på när du ansöker gäller olika regler. Skickar du in din ansökan den 31 maj eller tidigare gäller nuvarande regler, skickar du in den efter det gäller de nya reglerna för studieperioder efter den 1 juli.

Utbetalning av studiemedel utomlands efter 1 juli

Utgångspunkten i de nya reglerna om studiemedel utomlands är att studiemedlen betalas ut månadsvis, men det kan anpassas utifrån behov. Här kan du läsa mer om hur studiemedlen betalas ut.

Mer under Aktuellt