Hoppa till innehåll
Webbplatsen använder kakor
Vi använder kakor för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen.
Läs mer om kakor på csn.se
Ikväll utför vi tekniskt underhåll av våra e-tjänster. Tjänsterna är därför stängda från torsdag kl. 17.00 till fredag kl. 02.00.
Läs mer...

Information om vår statistik

Varför vi tar fram information om studiestödet

Studiestödet är en del av utbildningspolitiken som syftar till att göra Sverige till en framstående kunskaps- och forskningsnation. Målen med studiestödet är att det ska

 • verka rekryterande och därmed bidra till ett högt deltagande i utbildning
 • utjämna skillnader mellan individer och grupper i befolkningen och i och med det bidra till ökad social rättvisa
 • ha en god effekt på samhällsekonomin över tiden

CSN har i uppgift att ta fram information som kan användas för att utvärdera målen för studiestödet. Det gör vi bland annat genom att analysera de studerandes ekonomiska och sociala situation, liksom genom att beskriva effekter av regeländringar i studiestödsystemet.

CSN:s statistikdatabas

I vår statistikdatabas kan du själv ta fram de uppgifter om studiestödet som du är intresserad av. I databasen kan du kan välja olika layouter och göra uttag i olika format.

Olika format på statistikuttagen
 • PC-Axis fil
 • Tabbavgränsad fil
 • Kommaavgränsad fil
 • Blankstegsavgränsad fil
 • Semikolonavgränsad fil
 • Excel (xlsx)
 • JSON-stat fil (json)

CSN utvecklar databasen, vilket innebär att vi successivt lägger ut mer av våra uppgifter som öppna data.

CSN:s statistikdatabas

Statistik i tabeller

CSN publicerar statistik i form av tabeller och i vår statistikdatabas. Den statistik som presenteras i form av tabeller är dels statistikpublikationer, dels separata tabeller som beskriver särskilt utvalda delar av studiestödet.

I tabellform finns bland annat tidigare versioner av vår officiella statistik, publikationen Studiestödsstatistik och statistik om studerande utomlands.

Äldre studiestödsstatistik

Studiestödsstatistik innehåller statistik om de studiestöd som CSN har hand om efter halvår och kalenderår. Från och med 2005 års rapport kan du även läsa om återbetalning av studiestöd.

Publikationen riktar sig främst till regeringen och är en återrapportering i enlighet med regleringsbrevet.

Du kan välja mellan att se hela rapporten med både text och siffror i pdf-format och att se endast de enskilda tabellerna i Excel-format.

Studiestödsstatistik från år 2014 och framåt finns i CSN:s statistikdatabas.

CSN:s statistikdatabas


2013

Rapport (pdf)

Tabeller (excel)

Studiestödsstatistik (pdf, nytt fönster) (pdf, 6 MB)


2012

Rapport (pdf)

Tabeller (excel)

Studiestödsstatistik (pdf, nytt fönster) (pdf, 6 MB)


2011

Rapport (pdf)

Tabeller (excel)

Studiestödsstatistik (pdf, nytt fönster) (pdf, 2 MB)


2010

Rapport (pdf)

Tabeller (excel)

Studiestödsstatistik (pdf, nytt fönster) (pdf, 1 MB)


2009

Rapport (pdf)

Tabeller (excel)

Studiestödsstatistik (pdf, nytt fönster) (pdf, 2 MB)


2008

Rapport (pdf)

Tabeller (excel)

Studiestödsstatistik (pdf, nytt fönster) (pdf, 2 MB)


2007

Rapport (pdf)

Tabeller (excel)

Studiestödsstatistik (pdf, nytt fönster) (pdf, 1 MB)

För äldre publikationer, kontakta utvärderings- och statistikkontoret.

Äldre officiell statistik

Beviljning av studiestöd

Beviljning av studiestöd är officiell statistik och innehåller statistik över de studiestöd som CSN administrerar.

Statistiken är fördelad på bland annat kön, ålder, geografi, utbildningsnivå och skolform på läsårsbasis.

Du kan välja mellan att se hela rapporten med både text och siffror i pdf-format och att se endast de enskilda tabellerna i Excel-format. I beskrivningen hittar du samlad information om statistiken.

2014/15

Rapport

Beskrivning

Tabeller

 

Beviljning av studiestöd 2014/2015 (pdf, 2 MB)

 

Beskrivning av statistiken för läsåret 2014/15 (pdf, 358 kB)

 


2013/14

Rapport

Beskrivning

Tabeller

 

Beviljning av studiestöd 2013-2014 (pdf, 4 MB)

 

Beskrivning av statistiken för läsåret 2013-14 (pdf, 358 kB)

 


2012/13

Rapport

Beskrivning

Tabeller

 

Beviljning av studiestöd 2012/2013 (pdf, 4 MB)

 

Beskrivning av statistiken för läsåret 2012/13 (pdf, 618 kB)

 

 


2011/12

Rapport

Beskrivning

Tabeller

 

Beviljning av studiestöd 2011/2012 (pdf, 4 MB)

 

 


2010/11

Rapport

Beskrivning

Tabeller

 

Beviljning av studiestöd 2010/11 (pdf, 1 MB)

 

 


2009/10

Rapport

Beskrivning

Tabeller

 

Beviljning av studiestöd 2009/10 (pdf, 6 MB)

 

Beskrivning av statistiken 2009/10 (pdf, 222 kB)

 


2008/09

Rapport

Beskrivning

Tabeller

 

Beviljning av studiestöd 2008/2009 (pdf, 2 MB)

 

Beskrivning av statistiken 2008/2009 (pdf, 120 kB)

 


2007/08

Rapport

Beskrivning

Tabeller

 

Beviljning av studiestöd 2007/2008 (pdf, 2 MB)

 

 


2006/07

Rapport

Beskrivning

Tabeller

 

Beviljning av studiestöd 2006/2007 (pdf, 2 MB)

 

Beskrivning av statistiken 2006/2007 (pdf, 80 kB)

 


2005/06

Rapport

Beskrivning

Tabeller

 

Beviljning av studiestöd 2005/2006 (pdf, 917 kB)

 

Beskrivning av statistiken 2005/2006 (pdf, 122 kB)

 

2004/05

2004/05

Rapport

Beskrivning

Tabeller

 

Beviljning av studiestöd 2004/2005 (pdf, 479 kB)

 

Beskrivning av statistiken 2004/2005 (pdf, 111 kB)

 


2003/04

Rapport

Beskrivning

Tabeller

 

Beviljning av studiestöd 2003/2004 (pdf, 517 kB)

 

Beskrivning av statistiken 2003/2004 (pdf, 62 kB)

 

För äldre publikationer, kontakta utvärderings- och statistikkontoret.

Kontakta oss

 

Återbetalning av studiestöd

Återbetalning av studiestöd är officiell statistik och innehåller statistik över återbetalning av studielån.

Statistiken är fördelad på bland annat kön, ålder, geografi, lånetyp och inkomst efter kalenderår.

Du kan välja mellan att se hela rapporten med både text och siffror i pdf-format och att se endast de enskilda tabellerna i Excel-format. I beskrivning hittar du samlad information om statistiken.

För äldre publikationer, kontakta utvärderings- och statistikkontoret.

2015

Rapport

Beskrivning

Tabeller

 

Återbetalning av studiestöd 2015 (pdf, 4 MB)

 

Beskrivning av statistiken 2015 (pdf, 339 kB)

 


2014

Rapport

Beskrivning

Tabeller

 

Återbetalning av studiestöd 2014 (pdf, 5 MB)

 

Beskrivning av statistiken 2014 (pdf, 119 kB)

 


2013

Rapport

Beskrivning

Tabeller

 

Återbetalning av studiestöd 2013 (pdf, 3 MB)

 

Beskrivning av statistiken 2013 (pdf, 113 kB)

 


2012

Rapport

Beskrivning

Tabeller

 

Återbetalning av studiestöd 2012 (pdf, 5 MB)

 

 


2011

Rapport

Beskrivning

Tabeller

 

Återbetalning av studiestod 2011 (pdf, 4 MB)

 

 


2010

Rapport

Beskrivning

Tabeller

 

Återbetalning av studiestöd 2010 (pdf, 579 kB)

 

Beskrivning av statistik 2010 (pdf, nytt fönster) (pdf, 34 kB)

 


2009

Rapport

Beskrivning

Tabeller

 

Återbetalning av studiestöd 2009 (pdf, 780 kB)

 

Beskrivning av statistik 2009 (pdf, 48 kB)

 


2008

Rapport

Beskrivning

Tabeller

 

Återbetalning av studiestöd 2008 (pdf, 679 kB)

 

Beskrivning av statistik 2008 (pdf, 137 kB)

 


2007

Rapport

Beskrivning

Tabeller

 

Återbetalning av studiestöd 2007 (pdf, 727 kB)

 

Beskrivning av statistik 2007 (pdf, 118 kB)

 


2006

Rapport

Beskrivning

Tabeller

 

Återbetalning studiestöd 2006 (pdf, 553 kB)

 

Beskrivning av statistik 2006 (pdf, 64 kB)

 


2005

Rapport

Beskrivning

Tabeller

 

Återbetalning studiestöd 2005 (pdf, 372 kB)

 

Beskrivning av statistik 2005 (pdf, 74 kB)

 


2004

Rapport

Beskrivning

Tabeller

 

Återbetalning studiestöd 2004 (pdf, 234 kB)

 

Beskrivning av statistik 2004 (pdf, 75 kB)

 

Studiemedelsbelopp

Här finns uppgifter om studiemedlens storlek per termin från 1965 och framåt. Du hittar även uppgifter om prisbasbeloppet.

För närvarande är det totala studiemedelsbeloppet per vecka 5,74 procent av prisbasbeloppet. Det generella bidraget är cirka 30,3 procent av totalsumman, medan det högre bidraget är ungefär 67,1 procent. Resterande del är alltså lån.

För några enstaka år beräknades studiemedelsbeloppen utifrån ett särskilt basbelopp.

Du kan välja att se studiemedelsbeloppen i antingen pdf-format eller i Excel-format.

Studerande utomlands

Här hittar du statistik som berör utlandsstudier. Du kan exempelvis få information om hur många som studerat i utlandet fördelat på världsdelar och länder.

Du kan också se vilken typ av studier som bedrivits, det vill säga gymnasienivå, eftergymnasial nivå, utbytesstudier, språkkurser och free-movers. Dessutom finns det en särskild redovisning av utbytesstuderande och språkstuderande.

Du kan välja att se tabellerna i antingen pdf-format eller Excel-format.

Tabeller i pdf-format

Tabeller i excel-format

Definitioner

 • Utbytesstuderande är de studerande som studerar vid högskola eller universitet i Sverige där en del av utbildningen är förlagd utomlands och sker inom ramen för ett utbytesprogram eller ett bi- eller multilateralt högskoleavtal.
 • Free-movers är i de tabeller som presenteras här de studerande som erhållit studiemedel för utlandsstudier på eftergymnasial nivå och där studierna inte kan hänföras till utbytesstudier och språkkurser.
 • Språkkurser vänder sig till studerande som inte har det studerade språket som modersmål. I regel läses en språkkurs för att ge möjlighet till högre studier i studielandet. Före den 1 juli 2015 klassades alla förberedande språkkurser som eftergymnasiala.

  Från och med den 1 juli 2015 bedöms utbildningsnivån för språkkurser utifrån kursens innehåll. De flesta språkkurser CSN har utrett bedöms vara på gymnasienivå. Språkkurser som ger rätt till akademiska poäng bedöms vara på eftergymnasial nivå. Det nya regelverket innebär även att studerande som är under 20 år inte kan få studiemedel för språkkurser på gymnasienivå, utan får i stället ansöka om studiehjälp.

  Det språk som studeras behöver inte längre ha officiell status i studielandet inom EU, EES och Schweiz för att ge rätt till studiestöd, medan kravet på språkets officiella status gäller för studier utanför EU, EES och Schweiz.

  Vid införandet av det nya regelverket gäller vissa övergångsregler. Det gamla regelverket gäller för ansökningar som gjorts före den 1 juni 2015.

Om Sveriges officiella statistik

CSN är utsedd av regeringen att vara ansvarig för den officiella statistiken inom studiestödsområdet. Här kan du läsa om vad det innebär att vara en statistikansvarig myndighet.

Som statistikansvarig myndighet har vi ansvar för

 • att statistiken är objektiv
 • att statistiken dokumenteras
 • att statistiken kvalitetsdeklareras.

Vår statistik ska också utan avgift vara offentlig och även finnas tillgänglig i elektronisk form, bland annat här på webbplatsen.

All officiell statistik ska ha beteckningen Sveriges officiella statistik eller märkas med följande symbol:

Nätverk av myndigheter

Det finns i dag 27 myndigheter i Sverige som är ansvariga för den officiella statistiken.

Sveriges officiella statistik

Vad du får göra med statistiken

Statistik från CSN:s datakällor får användas enligt licensen CC0. Den fullständiga beskrivningen finns i dagsläget enbart på engelska, men innebär i korthet att statistiken är fri att använda och sprida, även i kommersiellt syfte, och utan särskilt tillstånd.

Creative Commons Sverige.

Regelverk

Den officiella statistiken regleras i

Dessutom regleras statistiken i

Ikon för uppdaterad Uppdaterad: 2018-08-28
Hjälpte den här sidan dig?

Lämna synpunkter

Lämna gärna dina synpunkter på webbplatsen. Observera att vi inte kan svara på din kommentar.

Du kan inte ställa frågor om ditt personliga ärende här.
Har du frågor om ditt personliga ärende ska du Kontakta oss.

Om du anger personuppgifter kommer vi att behandla dem enligt dataskyddsförordningen. Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter.

eller

Behöver du hjälp?

Kontakta oss


Hitta svar på dina frågor!

Våra e-tjänster

Logga in


Du kan utföra många ärenden själv genom våra e-tjänster

Dold textmodul