Hoppa till innehåll
Du får behålla ditt studiestöd från CSN även om skolan stänger på grund av coronaviruset. Det finns även trygghetsregler för dig som betalar tillbaka på dina studielån, ifall din ekonomi påverkas och du får svårt att betala.
Läs mer...

Information om vår statistik

CSN är utsedd av regeringen att vara ansvarig för den officiella statistiken inom studiestödsområdet.

Varför vi tar fram information om studiestödet

Studiestödet är en del av utbildningspolitiken som syftar till att göra Sverige till en framstående kunskaps- och forskningsnation. Målen med studiestödet är att det ska

 • verka rekryterande och därmed bidra till ett högt deltagande i utbildning
 • utjämna skillnader mellan individer och grupper i befolkningen och i och med det bidra till ökad social rättvisa
 • ha en god effekt på samhällsekonomin över tiden

CSN har i uppgift att ta fram information som kan användas för att utvärdera målen för studiestödet. Det gör vi bland annat genom att analysera de studerandes ekonomiska och sociala situation, liksom genom att beskriva effekter av regeländringar i studiestödsystemet.

CSN:s statistikdatabas

I vår statistikdatabas kan du själv ta fram de uppgifter om studiestödet som du är intresserad av. I databasen kan du kan välja olika layouter och göra uttag i olika format.

Olika format på statistikuttagen
 • PC-Axis fil
 • Tabbavgränsad fil
 • Kommaavgränsad fil
 • Blankstegsavgränsad fil
 • Semikolonavgränsad fil
 • Excel (xlsx)
 • JSON-stat fil (json)
Kvalitetsdeklarationer officiell statistik

CSN utvecklar databasen, vilket innebär att vi successivt lägger ut mer av våra uppgifter som öppna data.

Vår statistikdatabas

Statistik i tabeller

CSN publicerar statistik i form av tabeller och i vår statistikdatabas. Den statistik som presenteras i form av tabeller är dels statistikpublikationer, dels separata tabeller som beskriver särskilt utvalda delar av studiestödet.

I tabellform finns bland annat tidigare versioner av vår officiella statistik samt publikationen Studiestödsstatistik.

Studiemedelsbelopp med mera

Här finns uppgifter om: studiemedlens storlek per termin från 1965 och framåt, fribeloppsgränsen från och med 2001 och framåt, prisbasbeloppet samt räntesatsen på studielån beviljade efter 1988.

För närvarande är det totala studiemedelsbeloppet per vecka 5,74 procent av prisbasbeloppet. Det generella bidraget är cirka 30,3 procent av totalsumman, medan det högre bidraget är ungefär 67,1 procent. Resterande del är alltså lån.

För några enstaka år beräknades studiemedelsbeloppen utifrån ett särskilt basbelopp.

Du kan välja att se beloppen i antingen pdf-format eller i Excel-format.

Studiehjälpsbelopp

Här finns uppgift om studiebidragets storlek per månad från 1992 och framåt. Du hittar även uppgift om antal månader. För närvarande är månadsbeloppet 1250 kr.

Du kan välja att se beloppen i antingen pdf-format eller i Excel-format.

Äldre studiestödsstatistik

Studiestödsstatistik innehåller statistik om de studiestöd som CSN har hand om efter halvår och kalenderår. Från och med 2005 års rapport kan du även läsa om återbetalning av studiestöd.

Publikationen riktar sig främst till regeringen och är en återrapportering i enlighet med regleringsbrevet.

Du kan välja mellan att se hela rapporten med både text och siffror i pdf-format och att se endast de enskilda tabellerna i Excel-format.

Studiestödsstatistik från år 2014 och framåt finns i CSN:s statistikdatabas.

Vår statistikdatabas


2013

Rapport (pdf)

Tabeller (excel)

Studiestödsstatistik 2013 (pdf, nytt fönster) (pdf, 6 MB)


2012

Rapport (pdf)

Tabeller (excel)

Studiestödsstatistik 2012 (pdf, nytt fönster) (pdf, 6 MB)


2011

Rapport (pdf)

Tabeller (excel)

Studiestödsstatistik 2011 (pdf, nytt fönster) (pdf, 2 MB)


2010

Rapport (pdf)

Tabeller (excel)

Studiestödsstatistik 2010 (pdf, nytt fönster) (pdf, 1 MB)


2009

Rapport (pdf)

Tabeller (excel)

Studiestödsstatistik 2009 (pdf, nytt fönster) (pdf, 2 MB)


2008

Rapport (pdf)

Tabeller (excel)

Studiestödsstatistik 2008 (pdf, nytt fönster) (pdf, 2 MB)


2007

Rapport (pdf)

Tabeller (excel)

Studiestödsstatistik 2007 (pdf, nytt fönster) (pdf, 1 MB)

För äldre publikationer, kontakta utvärderings- och statistikkontoret.

Äldre officiell statistik

Beviljning av studiestöd

Beviljning av studiestöd är officiell statistik och innehåller statistik över de studiestöd som CSN administrerar.

Statistiken är fördelad på bland annat kön, ålder, geografi, utbildningsnivå och skolform på läsårsbasis.

Du kan välja mellan att se hela rapporten med både text och siffror i pdf-format och att se endast de enskilda tabellerna i Excel-format. I beskrivningen hittar du samlad information om statistiken.

2014/15

Rapport

Beskrivning

Tabeller


Beviljning av studiestöd 2014/2015 (pdf, 2 MB)


Beskrivning av statistiken för läsåret 2014/15 (pdf, 358 kB)2013/14

Rapport

Beskrivning

Tabeller


Beviljning av studiestöd 2013/2014 (pdf, 4 MB)


Beskrivning av statistiken för läsåret 2013/14 (pdf, 358 kB)2012/13

Rapport

Beskrivning

Tabeller


Beviljning av studiestöd 2012/2013 (pdf, 4 MB)


Beskrivning av statistiken för läsåret 2012/13 (pdf, 618 kB)
2011/12

Rapport

Beskrivning

Tabeller


Beviljning av studiestöd 2011/2012 (pdf, 4 MB)
2010/11

Rapport

Beskrivning

Tabeller


Beviljning av studiestöd 2010/11 (pdf, 1 MB)
2009/10

Rapport

Beskrivning

Tabeller


Beviljning av studiestöd 2009/10 (pdf, 6 MB)


Beskrivning av statistiken 2009/10 (pdf, 222 kB)2008/09

Rapport

Beskrivning

Tabeller


Beviljning av studiestöd 2008/09 (pdf, 2 MB)


Beskrivning av statistiken 2008/09 (pdf, 120 kB)2007/08

Rapport

Beskrivning

Tabeller


Beviljning av studiestöd 2007/08 (pdf, 2 MB)
2006/07

Rapport

Beskrivning

Tabeller


Beviljning av studiestöd 2006/2007 (pdf, 2 MB)


Beskrivning av statistiken 2006/07 (pdf, 80 kB)2005/06

Rapport

Beskrivning

Tabeller


Beviljning av studiestöd 2005/06 (pdf, 917 kB)


Beskrivning av statistiken 2005/06 (pdf, 122 kB)


2004/05

2004/05

Rapport

Beskrivning

Tabeller


Beviljning av studiestöd 2004/05 (pdf, 479 kB)


Beskrivning av statistiken 2004/05 (pdf, 111 kB)2003/04

Rapport

Beskrivning

Tabeller


Beviljning av studiestöd 2003/04 (pdf, 517 kB)


Beskrivning av statistiken 2003/04 (pdf, 62 kB)


För äldre publikationer, kontakta utvärderings- och statistikkontoret.

Kontakta oss om utvärdering och statistik


Återbetalning av studiestöd

Återbetalning av studiestöd är officiell statistik och innehåller statistik över återbetalning av studielån.

Statistiken är fördelad på bland annat kön, ålder, geografi, lånetyp och inkomst efter kalenderår.

Du kan välja mellan att se hela rapporten med både text och siffror i pdf-format och att se endast de enskilda tabellerna i Excel-format. I beskrivning hittar du samlad information om statistiken.

För äldre publikationer, kontakta utvärderings- och statistikkontoret.

2015

Rapport

Beskrivning

Tabeller


Återbetalning av studiestöd 2015 (pdf, 4 MB)


Beskrivning av statistiken 2015 (pdf, 339 kB)2014

Rapport

Beskrivning

Tabeller


Återbetalning av studiestöd 2014 (pdf, 5 MB)


Beskrivning av statistiken 2014 (pdf, 119 kB)2013

Rapport

Beskrivning

Tabeller


Återbetalning av studiestöd 2013 (pdf, 3 MB)


Beskrivning av statistiken 2013 (pdf, 113 kB)2012

Rapport

Beskrivning

Tabeller


Återbetalning av studiestöd 2012 (pdf, 5 MB)
2011

Rapport

Beskrivning

Tabeller


Återbetalning av studiestod 2011 (pdf, 4 MB)
2010

Rapport

Beskrivning

Tabeller


Återbetalning av studiestöd 2010 (pdf, 579 kB)


Beskrivning av statistik 2010 (pdf, 34 kB)2009

Rapport

Beskrivning

Tabeller


Återbetalning av studiestöd 2009 (pdf, 780 kB)


Beskrivning av statistik 2009 (pdf, 48 kB)2008

Rapport

Beskrivning

Tabeller


Återbetalning av studiestöd 2008 (pdf, 679 kB)


Beskrivning av statistik 2008 (pdf, 137 kB)2007

Rapport

Beskrivning

Tabeller


Återbetalning av studiestöd 2007 (pdf, 727 kB)


Beskrivning av statistik 2007 (pdf, 118 kB)2006

Rapport

Beskrivning

Tabeller


Återbetalning studiestöd 2006 (pdf, 553 kB)


Beskrivning av statistik 2006 (pdf, 64 kB)2005

Rapport

Beskrivning

Tabeller


Återbetalning studiestöd 2005 (pdf, 372 kB)


Beskrivning av statistik 2005 (pdf, 74 kB)2004

Rapport

Beskrivning

Tabeller


Återbetalning studiestöd 2004 (pdf, 234 kB)


Beskrivning av statistik 2004 (pdf, 75 kB)


Om Sveriges officiella statistik

CSN är utsedd av regeringen att vara ansvarig för den officiella statistiken inom studiestödsområdet. Här kan du läsa om vad det innebär att vara en statistikansvarig myndighet.

Som statistikansvarig myndighet har vi ansvar för

 • att statistiken är objektiv
 • att statistiken dokumenteras
 • att statistiken kvalitetsdeklareras.

Vår statistik ska också utan avgift vara offentlig och även finnas tillgänglig i elektronisk form, bland annat här på webbplatsen.

All officiell statistik ska ha beteckningen Sveriges officiella statistik eller märkas med följande symbol:

Nätverk av myndigheter

Det finns i dag 28 myndigheter i Sverige som är ansvariga för den officiella statistiken.

Sveriges officiella statistik

Vad du får göra med statistiken

Statistik från CSN:s datakällor får användas enligt licensen CC0. Den fullständiga beskrivningen finns i dagsläget enbart på engelska, men innebär i korthet att statistiken är fri att använda och sprida, även i kommersiellt syfte, och utan särskilt tillstånd.

Creative Commons Sverige.

Regelverk

Den officiella statistiken regleras i

Dessutom regleras statistiken i

Ikon för uppdaterad Uppdaterad: 2020-02-05
Hjälpte den här sidan dig?

Lämna synpunkter

Lämna gärna dina synpunkter på webbplatsen. Observera att vi inte kan svara på din kommentar.

Du kan inte ställa frågor om ditt personliga ärende här, då ska du i stället gå till sidan Kontakta oss.

Om du anger personuppgifter kommer vi att behandla dem enligt dataskyddsförordningen. Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter.

eller