Hoppa till innehåll

Officiell statistik om studiestödet

Sveriges officiella statistik är statistik som är särskilt viktig för att beskriva Sverige. Den bidrar till utvecklingen av vårt samhälle genom att vara objektiv och relevant, vilket gynnar medborgarna. CSN har uppdraget att publicera officiell statistik inom området studiestöd.

Databas med officiell statistik om studiestöd

Tre gånger om året uppdaterar vi vår statistikdatabas där du hittar uppgifter om studiestödet.

Här finns officiell statistik om studerande med studiehjälp, studiemedel, studiestartsstöd, lärlingsersättning, RG-bidrag samt statistik om beviljning av studiestöd för utländska medborgare.

Du hittar också officiell statistik om studieskulder, inbetalningar, avskrivningar, återkrav av studiestöd, nedsättning av årsbelopp och kronofogdekrav.

Statistiken är fri att använda och sprida enligt villkoren i licensen CC0.

Kommande uppdateringar:

  • 2 februari 2022: Utbetalning och beviljning av studiestöd - Statistik för läsåret 2021 om utbetalning av studiestöd och beviljning av rätt till svenskt studiestöd för utländska medborgare.
  • 2 februari 2022: Studieskulder och inbetalning av studiestöd – Statistik för kalenderåret 2021.
  • 6 juli 2022: Utbetalning och beviljning av studiestöd - Statistik för läsåret 2021/22 om indragen studiehjälp till följd av ogiltig frånvaro för elever på gymnasieskolan.
  • 7 september 2022: Utbetalning och beviljning av studiestöd - statistik för läsåret 2021/22 om utbetalning av studiestöd och beviljning av rätt till svenskt studiestöd för utländska medborgare.

Äldre statistik

Här hittar du äldre statistik som CSN har publicerat innan statistikdatabasen skapades.

Den statistik du hittar här har haft olika namn och status genom åren. I de fall statistiken inte har haft status som officiell statistik har den ändå framställts med motsvarande kvalitetskrav.

1960-talet

Här hittar du statistik från 1960-talet.

Studiestödsstatistik 1965-66 - 1977-78 (pdf, 584 kB)

1970-talet

Här hittar du statistik från 1970-talet.

Studiestödsstatistik 1965-66 - 1977-78 (pdf, 584 kB)

Studiestödsstatistik 1978-79 (pdf, 417 kB)

Studiestödsstatistik 1979-80 (pdf, 362 kB)

2010-talet

Studiestödsstatistik innehåller statistik om de studiestöd som CSN har hand om efter halvår och kalenderår. Från och med 2005 års rapport kan du även läsa om återbetalning av studiestöd.

Publikationen riktar sig främst till regeringen och är en återrapportering i enlighet med regleringsbrevet.

Du kan välja mellan att se hela rapporten med både text och siffror i pdf-format och att se endast de enskilda tabellerna i Excel-format.

Studiestödsstatistik från år 2014 och framåt finns i CSN:s statistikdatabas.

Vår statistikdatabas


2013

Rapport (pdf)

Tabeller (excel)

Studiestödsstatistik 2013 (pdf, nytt fönster) (pdf, 6 MB)


2012

Rapport (pdf)

Tabeller (excel)

Studiestödsstatistik 2012 (pdf, nytt fönster) (pdf, 6 MB)


2011

Rapport (pdf)

Tabeller (excel)

Studiestödsstatistik 2011 (pdf, nytt fönster) (pdf, 2 MB)


2010

Rapport (pdf)

Tabeller (excel)

Studiestödsstatistik 2010 (pdf, nytt fönster) (pdf, 1 MB)


2009

Rapport (pdf)

Tabeller (excel)

Studiestödsstatistik 2009 (pdf, nytt fönster) (pdf, 2 MB)


2008

Rapport (pdf)

Tabeller (excel)

Studiestödsstatistik 2008 (pdf, nytt fönster) (pdf, 2 MB)


2007

Rapport (pdf)

Tabeller (excel)

Studiestödsstatistik 2007 (pdf, nytt fönster) (pdf, 1 MB)

För äldre publikationer, kontakta utvärderings- och statistikkontoret.

Beviljning av studiestöd

Beviljning av studiestöd är officiell statistik och innehåller statistik över de studiestöd som CSN administrerar.

Statistiken är fördelad på bland annat kön, ålder, geografi, utbildningsnivå och skolform på läsårsbasis.

Du kan välja mellan att se hela rapporten med både text och siffror i pdf-format och att se endast de enskilda tabellerna i Excel-format. I beskrivningen hittar du samlad information om statistiken.

2014/15

Rapport

Beskrivning

Tabeller


Beviljning av studiestöd 2014/2015 (pdf, 2 MB)


Beskrivning av statistiken för läsåret 2014/15 (pdf, 358 kB)2013/14

Rapport

Beskrivning

Tabeller


Beviljning av studiestöd 2013/2014 (pdf, 4 MB)


Beskrivning av statistiken för läsåret 2013/14 (pdf, 358 kB)2012/13

Rapport

Beskrivning

Tabeller


Beviljning av studiestöd 2012/2013 (pdf, 4 MB)


Beskrivning av statistiken för läsåret 2012/13 (pdf, 618 kB)
2011/12

Rapport

Beskrivning

Tabeller


Beviljning av studiestöd 2011/2012 (pdf, 4 MB)
2010/11

Rapport

Beskrivning

Tabeller


Beviljning av studiestöd 2010/11 (pdf, 1 MB)
2009/10

Rapport

Beskrivning

Tabeller


Beviljning av studiestöd 2009/10 (pdf, 6 MB)


Beskrivning av statistiken 2009/10 (pdf, 222 kB)2008/09

Rapport

Beskrivning

Tabeller


Beviljning av studiestöd 2008/09 (pdf, 2 MB)


Beskrivning av statistiken 2008/09 (pdf, 120 kB)2007/08

Rapport

Beskrivning

Tabeller


Beviljning av studiestöd 2007/08 (pdf, 2 MB)
2006/07

Rapport

Beskrivning

Tabeller


Beviljning av studiestöd 2006/2007 (pdf, 2 MB)


Beskrivning av statistiken 2006/07 (pdf, 80 kB)2005/06

Rapport

Beskrivning

Tabeller


Beviljning av studiestöd 2005/06 (pdf, 917 kB)


Beskrivning av statistiken 2005/06 (pdf, 122 kB)


2004/05

2004/05

Rapport

Beskrivning

Tabeller


Beviljning av studiestöd 2004/05 (pdf, 479 kB)


Beskrivning av statistiken 2004/05 (pdf, 111 kB)2003/04

Rapport

Beskrivning

Tabeller


Beviljning av studiestöd 2003/04 (pdf, 517 kB)


Beskrivning av statistiken 2003/04 (pdf, 62 kB)


För äldre publikationer, kontakta utvärderings- och statistikkontoret.


Återbetalning av studiestöd

Återbetalning av studiestöd är officiell statistik och innehåller statistik över återbetalning av studielån.

Statistiken är fördelad på bland annat kön, ålder, geografi, lånetyp och inkomst efter kalenderår.

Du kan välja mellan att se hela rapporten med både text och siffror i pdf-format och att se endast de enskilda tabellerna i Excel-format. I beskrivning hittar du samlad information om statistiken.

För äldre publikationer, kontakta utvärderings- och statistikkontoret.

2015

Rapport

Beskrivning

Tabeller


Återbetalning av studiestöd 2015 (pdf, 4 MB)


Beskrivning av statistiken 2015 (pdf, 339 kB)2014

Rapport

Beskrivning

Tabeller


Återbetalning av studiestöd 2014 (pdf, 5 MB)


Beskrivning av statistiken 2014 (pdf, 119 kB)2013

Rapport

Beskrivning

Tabeller


Återbetalning av studiestöd 2013 (pdf, 3 MB)


Beskrivning av statistiken 2013 (pdf, 113 kB)2012

Rapport

Beskrivning

Tabeller


Återbetalning av studiestöd 2012 (pdf, 5 MB)
2011

Rapport

Beskrivning

Tabeller


Återbetalning av studiestod 2011 (pdf, 4 MB)
2010

Rapport

Beskrivning

Tabeller


Återbetalning av studiestöd 2010 (pdf, 579 kB)


Beskrivning av statistik 2010 (pdf, 34 kB)2009

Rapport

Beskrivning

Tabeller


Återbetalning av studiestöd 2009 (pdf, 780 kB)


Beskrivning av statistik 2009 (pdf, 48 kB)2008

Rapport

Beskrivning

Tabeller


Återbetalning av studiestöd 2008 (pdf, 679 kB)


Beskrivning av statistik 2008 (pdf, 137 kB)2007

Rapport

Beskrivning

Tabeller


Återbetalning av studiestöd 2007 (pdf, 727 kB)


Beskrivning av statistik 2007 (pdf, 118 kB)2006

Rapport

Beskrivning

Tabeller


Återbetalning studiestöd 2006 (pdf, 553 kB)


Beskrivning av statistik 2006 (pdf, 64 kB)2005

Rapport

Beskrivning

Tabeller


Återbetalning studiestöd 2005 (pdf, 372 kB)


Beskrivning av statistik 2005 (pdf, 74 kB)2004

Rapport

Beskrivning

Tabeller


Återbetalning studiestöd 2004 (pdf, 234 kB)


Beskrivning av statistik 2004 (pdf, 75 kB)


Kvalitetsdeklarationer

Statistikansvariga myndigheter som CSN tar alltid fram kvalitetsdeklarationer i samband med publiceringen av officiell statistik. Här beskrivs statistikens kvalitet utifrån bland annat relevans, aktualitet och tillgänglighet. Våra kvalitetsdeklarationer hittar du här:

Utbetalning och beviljning av studiestöd (pdf, 722 kB)
Studieskulder och inbetalning av studiestöd (pdf, 530 kB)

Sveriges officiella statistik

CSN är en Sveriges många statistikansvariga myndigheter. Statistiska centralbyrån (SCB) samordnar systemet för den officiella statistiken. Läs mer om Sveriges officiella statistik på SCB:s webbplats.

Ikon för uppdaterad Uppdaterad: 2021-09-02
Hjälpte den här sidan dig?