session uppdatera gms varning förnya
Vill du stanna kvar på sidan?
Du har varit inaktiv i en längre stund och kommer att bli utloggad om du inte väljer att stanna kvar på sidan.
Automatisk utloggning sker om cirka
Stanna kvar på sidan
Problem med nätverket
Inget internet. Kontrollera din nätverksanslutning.
Tillfälligt tekniskt fel

Officiell statistik om studiestöd

Sveriges officiella statistik är statistik som är särskilt viktig för att beskriva Sverige. Den bidrar till utvecklingen av vårt samhälle genom att vara objektiv och relevant.

CSN är utsedd av regeringen att vara ansvarig för den officiella statistiken inom statistikområdet studiestöd. Vi ansvarar bland annat för att statistiken är

  • objektiv
  • dokumenterad
  • kvalitetsdeklarerad
logga för Sveriges officiella statistik

Databas med officiell statistik om studiestöd

Har du funderat på vilka länder som är populärast att studera i med studiemedel? Eller hur många som studerar med omställningsstudiestöd? Eller kanske hur många som har ett återkrav av studiestöd?

I vår statistikdatabas hittar du svaret på dessa frågor och många andra intressanta uppgifter om studiestödet.

Här finns officiell statistik om studerande med studiehjälp, lärlingsersättning, Rg-bidrag, studiemedel, studiestartsstöd och omställningsstudiestöd.

Du hittar också officiell statistik om studieskulder, inbetalningar, avskrivningar, återkrav av studiestöd, nedsättning av årsbelopp och kronofogdekrav.

Statistiken är fri att använda och sprida enligt villkoren i licensen CC0.

Så använder du databasen

När du ska ta fram uppgifter i databasen kommer du få göra olika val för att få fram de uppgifter som du vill ha. Om du är osäker på hur du ska välja, kan du kika på filmen för att få lite hjälp.

Publiceringskalender

Tabellen visar uppgifter om när vi publicerar en viss typ av statistik och vilken tidsperiod den omfattar.
PubliceringsdatumProduktStatistisk uppgift

3 juli 2024

Utbetalning av studiestödStatistik för läsåret 2023/24 om indragen studiehjälp med anledning av ogiltig frånvaro för elever på gymnasieskolan

4 september 2024

Utbetalning av studiestödStatistik för läsåret 2023/24 om utbetalning av studiestöd.

Februari 2025

Utbetalning av studiestöd

Statistik för kalenderåret 2024 om utbetalning av studiestöd.

Februari 2025

Studieskulder och inbetalning av studiestöd

Statistik för kalenderåret 2024 om inbetalning av studiestöd.

 

Kvalitetsdeklarationer

I samband med att vi publicerar officiell statistik tar vi fram en kvalitetsdeklaration. Här beskrivs statistikens kvalitet utifrån bland annat relevans, aktualitet och tillgänglighet. Kvalitetsdeklarationer för våra båda produkter hittar du här:

Utbetalning av studiestöd Pdf, 290 kB.
Studieskulder och inbetalning av studiestöd Pdf, 268 kB.

Statistikens framställning

Statistikens framställning är ett komplement till kvalitetsdeklarationerna. Här beskrivs utformningen av en undersökning och de metoder som används. Statistikens framställning ska ge en god bild av huvuddragen i undersökningen. Statistikens framställning hittar du här:

Utbetalning av studiestöd Pdf, 233 kB.
Studieskulder och inbetalning av studiestöd Pdf, 234 kB.

Äldre statistik

Här hittar du äldre statistik som CSN har publicerat innan statistikdatabasen skapades.

Den statistik du hittar här har haft olika namn och status genom åren. I de fall statistiken inte har haft status som officiell statistik har den ändå framställts med motsvarande kvalitetskrav.

1960-talet

Här hittar du statistik från 1960-talet.

Studiestödsstatistik 1965-66 - 1977-78 Pdf, 584 kB.

1970-talet

Nätverk av myndigheter

Det finns ett trettiotal myndigheter i Sverige som är ansvariga för den officiella statistiken. SCB samordnar och stödjer systemet för den officiella statistiken. Läs mer om vad officiell statistik är och vilka myndigheter som ingår i nätverket på SCB:s webbplats. Här finns också publiceringsdatum för all officiell statistik.

All officiell statistik ska bära texten Sveriges officiella statistik och/eller märkas med symbolen. Du får inte använda symbolen eller texten Sveriges officiella statistik om du har bearbetat den officiella statistiken.

logotyp för Sveriges officiella statistikmyndigheter

Studiestödsstatistik innehåller statistik om de studiestöd som CSN har hand om efter halvår och kalenderår. Från och med 2005 års rapport kan du även läsa om återbetalning av studiestöd.

Publikationen riktar sig främst till regeringen och är en återrapportering i enlighet med regleringsbrevet.

Du kan välja mellan att se hela rapporten med både text och siffror i pdf-format och att se endast de enskilda tabellerna i Excel-format.

Studiestödsstatistik från år 2014 och framåt finns i CSN:s statistikdatabas.

Vår statistikdatabas


2013

Rapport (pdf)

Tabeller (excel)

Studiestödsstatistik 2013 (pdf, nytt fönster) Pdf, 6 MB.


2012

Rapport (pdf)

Tabeller (excel)

Studiestödsstatistik 2012 (pdf, nytt fönster) Pdf, 6 MB.


2011

Rapport (pdf)

Tabeller (excel)

Studiestödsstatistik 2011 (pdf, nytt fönster) Pdf, 2 MB.


2010

Rapport (pdf)

Tabeller (excel)

Studiestödsstatistik 2010 (pdf, nytt fönster) Pdf, 1 MB.


2009

Rapport (pdf)

Tabeller (excel)

Studiestödsstatistik 2009 (pdf, nytt fönster) Pdf, 2 MB.


2008

Rapport (pdf)

Tabeller (excel)

Studiestödsstatistik 2008 (pdf, nytt fönster) Pdf, 2 MB.


2007

Rapport (pdf)

Tabeller (excel)

Studiestödsstatistik 2007 (pdf, nytt fönster) Pdf, 1 MB.

För äldre publikationer, kontakta utvärderings- och statistikkontoret.

Beviljning av studiestöd

Beviljning av studiestöd är officiell statistik och innehåller statistik över de studiestöd som CSN administrerar.

Statistiken är fördelad på bland annat kön, ålder, geografi, utbildningsnivå och skolform på läsårsbasis.

Du kan välja mellan att se hela rapporten med både text och siffror i pdf-format och att se endast de enskilda tabellerna i Excel-format. I beskrivningen hittar du samlad information om statistiken.

2014/15

Rapport

Beskrivning

Tabeller

 

2013/14

Rapport

Beskrivning

Tabeller
Beskrivning av statistiken för läsåret 2013/14 Pdf, 358 kB.2012/13

Rapport

Beskrivning

Tabeller

 


Beskrivning av statistiken för läsåret 2012/13 Pdf, 618 kB.
2011/12

Rapport

Beskrivning

Tabeller

 
2010/11

Rapport

Beskrivning

Tabeller

 
2009/10
   
 


Beskrivning av statistiken 2009/10 Pdf, 222 kB.2008/09

Rapport

Beskrivning

Tabeller


Beviljning av studiestöd 2008/09 Pdf, 2 MB.


Beskrivning av statistiken 2008/09 Pdf, 120 kB.2007/08

Rapport

Beskrivning

Tabeller


Beviljning av studiestöd 2007/08 Pdf, 2 MB.
2006/07

Rapport

Beskrivning

Tabeller


Beviljning av studiestöd 2006/2007 Pdf, 2 MB.


Beskrivning av statistiken 2006/07 Pdf, 80 kB.2005/06

Rapport

Beskrivning

Tabeller


Beviljning av studiestöd 2005/06 Pdf, 917 kB.


Beskrivning av statistiken 2005/06 Pdf, 122 kB.


2004/05

2004/05

Rapport

Beskrivning

Tabeller


Beviljning av studiestöd 2004/05 Pdf, 479 kB.


Beskrivning av statistiken 2004/05 Pdf, 111 kB.2003/04

Rapport

Beskrivning

Tabeller


Beviljning av studiestöd 2003/04 Pdf, 517 kB.


Beskrivning av statistiken 2003/04 Pdf, 62 kB.


För äldre publikationer, kontakta utvärderings- och statistikkontoret.


Återbetalning av studiestöd

Återbetalning av studiestöd är officiell statistik och innehåller statistik över återbetalning av studielån.

Statistiken är fördelad på bland annat kön, ålder, geografi, lånetyp och inkomst efter kalenderår.

Du kan välja mellan att se hela rapporten med både text och siffror i pdf-format och att se endast de enskilda tabellerna i Excel-format. I beskrivning hittar du samlad information om statistiken.

För äldre publikationer, kontakta utvärderings- och statistikkontoret.

2015

Rapport

Beskrivning

Tabeller


Återbetalning av studiestöd 2015 Pdf, 4 MB.


Beskrivning av statistiken 2015 Pdf, 339 kB.2014

Rapport

Beskrivning

Tabeller


Återbetalning av studiestöd 2014 Pdf, 5 MB.


Beskrivning av statistiken 2014 Pdf, 119 kB.2013

Rapport

Beskrivning

Tabeller


Återbetalning av studiestöd 2013 Pdf, 3 MB.


Beskrivning av statistiken 2013 Pdf, 113 kB.2012

Rapport

Beskrivning

Tabeller


Återbetalning av studiestöd 2012 Pdf, 5 MB.
2011

Rapport

Beskrivning

Tabeller


Återbetalning av studiestod 2011 Pdf, 4 MB.
2010

Rapport

Beskrivning

Tabeller


Återbetalning av studiestöd 2010 Pdf, 579 kB.


Beskrivning av statistik 2010 Pdf, 34 kB.2009

Rapport

Beskrivning

Tabeller


Återbetalning av studiestöd 2009 Pdf, 780 kB.


Beskrivning av statistik 2009 Pdf, 48 kB.2008

Rapport

Beskrivning

Tabeller


Återbetalning av studiestöd 2008 Pdf, 679 kB.


Beskrivning av statistik 2008 Pdf, 137 kB.2007

Rapport

Beskrivning

Tabeller


Återbetalning av studiestöd 2007 Pdf, 727 kB.


Beskrivning av statistik 2007 Pdf, 118 kB.2006

Rapport

Beskrivning

Tabeller


Återbetalning studiestöd 2006 Pdf, 553 kB.


Beskrivning av statistik 2006 Pdf, 64 kB.2005

Rapport

Beskrivning

Tabeller


Återbetalning studiestöd 2005 Pdf, 372 kB.


Beskrivning av statistik 2005 Pdf, 74 kB.2004

Rapport

Beskrivning

Tabeller


Återbetalning studiestöd 2004 Pdf, 234 kB.


Beskrivning av statistik 2004 Pdf, 75 kB.


Uppdaterad: 2024-04-25
Hjälpte den här sidan dig?