Hur mycket kan du få?

Studiemedel består av bidrag och lån. Det finns även olika tillägg som du kan få i särskilda situationer.

Hur mycket du får beror på om du studerar på heltid eller deltid och hur länge du studerar. Du kan ansöka om bara bidrag om du vill. Du kan även välja att låna färre veckor än vad du har rätt till för att inte få så hög skuld. Läs mer på sidan Begränsa din skuld.

Belopp

Här kan du se aktuella belopp för 1 vecka, 4 veckor och 20 veckor.
Belopp heltidsstudier
Belopp deltidsstudier

Tillägg

Det finns några olika tillägg i form av bidrag eller lån som du kan få i särskilda situationer.

Högre bidrag för kompletterande pedagogisk utbildning

Du som studerar på högskola och läser en kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) kan få ett högre bidrag. Det gäller dig som studerar vid en KPU som leder till en ämneslärarexamen inom matematik, biologi, fysik, kemi, naturvetenskap eller teknik. Högre bidraget

Tilläggsbidrag - för dig som har barn

Om du har barn och samtidigt studerar, kan du få tilläggsbidrag.
För dig som har barn

Tilläggslån - för dig som arbetat tidigare

Du som har arbetat tidigare kan få låna lite mer pengar. Det gäller från det år du fyller 25.
För dig som arbetat tidigare

Merkostnadslån - för dig som får extra kostnader

Du kan ta merkostnadslån om du har extra kostnader för dina studier, exempelvis dubbel bosättning och resor.
För dig som får extra kostnader

Uppläggningsavgift

När du tar studielån får du betala en administrativ avgift på 150 kronor per halvår. Den avgiften kallas för uppläggningsavgift och dras från den första utbetalningen av lånet.

Bidraget ger pension

Bidragsdelen av studiemedlen är pensionsgrundande. Det betyder att staten betalar in en viss pensionsavgift för dig när du studerar. Tilläggsbidraget och de olika lånen är däremot inte pensionsgrundande.

Du måste uppfylla ett antal andra villkor innan pensionen, som grundas på studiebidrag, kan betalas ut. Vid närmare frågor om pension, kontakta Pensionsmyndigheten

Senast uppdaterad: 2016-12-29