Hoppa till innehåll

Studiemedel för studier i Sverige – bidrag och studielån

Studiemedel är till för dig som studerar på till exempel högskola, universitet eller yrkeshögskola. Du som är över 20 år kan även ansöka om studiemedel för studier på grundskole- och gymnasienivå på komvux och folkhögskola. Studiemedel består av bidrag och lån.

Studera med studiemedel

Du kan ansöka om bidrag och lån för att studera i Sverige eller utomlands. Du kan även välja att ansöka om enbart bidraget, om du inte vill ta lån.

Hur mycket pengar du har rätt till beror bland annat på din studietakt, hur många veckor du studerar och om du har inkomst över fribeloppet.

Lånet behöver du betala tillbaka. När du betalar på lånet betalar du även ränta. Under 2019 är räntan 0,16 procent. Du börjar betala tillbaka lånet tidigast sex månader efter att du slutat studera med studiemedel från CSN, om det är första gången du tagit studielån.

Räkna ut bidrag och studielån

Använd en uträknare för att se hur mycket du kan få och låna. I vissa situationer kan du ha rätt till mer bidrag och lån, till exempel tilläggsbidrag om du har barn eller högre bidrag om du studerar på grundskole- eller gymnasienivå.

Gäller för 2020

Steg 1 av 3 Hur vill du studera? {{bidragUnderRubrik}} Studietakt {{bidragUnderRubrik}} i {{antalValdaVeckor}}
Steg 2 av 3 Hur mycket bidrag och lån behöver du under studietiden?
Steg 3 av 3 Resultat och återbetalning

Tänk på att uträkningen är ungefärlig. Vill du göra en mer detaljerad uträkning finns det en uträknare i Mina sidor.

Se alla studiemedelsbelopp (pdf, 38 kB)

Detaljerad uträkning för dig som har inkomster under studietiden

Du kan göra en detaljerad uträkning i Mina sidor. Där kan du göra olika beräkningar, bland annat för att se hur inkomsten påverkar dina studiemedel. Du kan också räkna på hur mycket pengar du har rätt till, om du inte vill ta lån eller bara vill ta lån för vissa veckor.

Inkomsten påverkar hur mycket du kan få och låna

Du får ha inkomster upp till ett visst belopp (fribeloppet) samtidigt som du har studiemedel. Fribeloppet är detsamma om du bara får bidraget eller både bidrag och lån. Om du tjänar mer har du inte rätt till lika mycket studiemedel.

Inkomst och fribelopp

Låna mindre eller spara veckor

Läs om högre bidrag och fler bidrag och lån som du kan söka

En del studerande kan ha rätt till ytterligare lån eller bidrag.

 • Tilläggsbidrag kan du få om du är vårdnadshavare.
 • Tilläggslån kan du söka från och med det år du fyller 25, om du har arbetat tidigare och haft en viss lägsta inkomst.
 • Merkostnadslån kan du söka för en del extra kostnader när du studerar utomlands eller i Sverige.
 • Högre bidrag kan du i vissa fall få om du studerar på grundskole- eller gymnasienivå och uppfyller särskilda villkor, eller om du studerar vid en kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) som leder till en ämneslärarexamen.

Krav och villkor

Det finns krav och villkor som måste vara uppfyllda för att du ska ha rätt till studiemedel. Vissa av dem gäller din utbildning, andra gäller dig.

Utbildningen måste ge rätt till studiemedel

Den utbildning du ska gå måste ge rätt till studiemedel. De flesta utbildningarna på högskola och universitet ger rätt till studiemedel.

Krav på din utbildning

Du måste vara registrerad på dina kurser

Du måste registrera dig på de kurser som du börjar. Om du läser flera kurser under en termin ska du registrera dig på dem, allt eftersom de börjar. När terminen är slut ska du ha registrerat dig för samma antal veckor och poäng som det står i ditt beslut om studiemedel. För dig som läser på högskola eller universitet innebär det att det inte räcker att du gör en program­registre­ring.

Krav på registrering

Du måste studera minst 50 procent under minst tre veckor

För att ha rätt till studiemedel måste du studera på minst halvtid, det vill säga 50 procent, i minst tre veckor.

Studietakt – heltid eller deltid

Du måste vara under 57 år

Du kan bara få studiemedel till och med det år du fyller 56. Rätten att låna minskar från och med det år du fyller 47.

Åldersgränser

Du får inte ha vissa andra ersättningar

Du kan inte få studiemedel samtidigt som du har vissa andra ersättningar. Det gäller följande ersättningar:

 • studiehjälp
 • aktivitetsstöd
 • sjuk-, aktivitets- eller rehabiliteringsersättning
 • utvecklingsersättning
 • etableringsersättning
 • korttidsbidrag
 • studiestöd eller motsvarande studiefinansiering från ett annat land.

Om du däremot får ersättning på exempelvis 50 procent från Försäkringskassan, kan du kombinera med studiemedel på 50 procent.

Försörjningsstöd (socialbidrag), bostadsbidrag och barnbidrag påverkar däremot inte rätten till studiemedel.

Du kan bara få studiemedel under en begränsad tid

Hur länge du kan få studiemedel beror på vilken utbildnings­nivå du läser:

 • högskola/annan efter­gymnasial utbild­ning: högst 240 veckor
 • gymnasie­nivå: 80 eller 120 veckor, beroende på din tidigare utbildning
 • grundskole­nivå: 40, 80 eller 100 veckor, beroende på din tidigare utbild­ning.

Du kan bara i undantagsfall få mer studie­medel.

I Mina sidor ser du hur många veckor du har använt studie­medel och hur många du har kvar. Du kan logga in här på csn.se eller använda appen CSN Mina sidor.

Om du har studerat tidigare måste du ha klarat studierna

Om du har studerat med studiemedel tidigare måste du klara kraven på studieresultat för att få nya studiemedel. När du ansöker kontrollerar vi därför om du har tillräckliga studieresultat för att få nya studiemedel.

Krav på studieresultat

Om du har obetalda årsbelopp på ett tidigare studielån eller obetalda återkrav, kan det påverka din rätt till nya studiemedel

Du måste ha skött återbetalningen av dina tidigare studielån för att kunna få nya studiemedel. Det innebär att du måste ha betalat alla dina årsbelopp till och med året innan det år du söker studiemedel för.

Du kan inte få studiemedel om du har obetalda återkrav för mer än ett kalenderhalvår.

Om det finns synnerliga skäl kan du få studiemedel även om du inte skött återbetalningen. Men CSN:s prövning av det är mycket sträng.

Fler villkor om du ska studera utomlands

För att studera utomlands med studiemedel gäller speciella regler.

Studera utomlands

Fler villkor om du är utländsk medborgare

Om du är utländsk medborgare behöver du även uppfylla villkoren för att ha rätt till svenskt studiestöd.

Studera i Sverige som utländsk medborgare

Ansökan och studieförsäkran

Innan du ansöker om studiemedel är det bra om du förbereder din ansökan. Ansök sedan i Mina sidor. När du får beslutet från CSN behöver du kontrollera att uppgifterna stämmer, och sedan behöver du lämna studieförsäkran.

1. Förbered ansökan

Ta först reda på när din utbildning börjar och slutar. Kontrollera med din skola om du är osäker.

Kommer du ha inkomster under studietiden?

I ansökan behöver du fylla i vilken inkomst du räknar med att ha, både från lön och andra skattepliktiga inkomster.

Det finns en gräns för hur mycket inkomster du kan ha under ett kalenderhalvår (januari–juni eller juli–december) innan det påverkar ditt studiemedel. Beloppsgränsen kallar vi för fribelopp.

Inkomst och fribelopp

Låna bara så mycket som du behöver

Du behöver inte ta lån för alla veckor du studerar, om du inte vill. Utgå från din situation. Kanske klarar du dig med bara bidragsdelen några veckor?

Du kan även välja att inte ha studiemedel alls under några veckor, om du vill dryga ut tiden med studiemedel.

Låna mindre eller spara veckor

2. Ansök i Mina sidor

Använd gärna e-legitimation så kan du signera din ansökan digitalt. Saknar du e-legitimation kan du här beställa och använda en personlig kod. Välj även att få meddelanden från oss via Mina sidor så får du ditt beslut snabbare.

Ansök i god tid och ansök helst för hela läsåret

Det är bra att ansöka om studiemedel så fort du har valt en utbildning. Du behöver alltså inte vänta tills du har blivit antagen. Du kan också ansöka senare, även när du har börjat studera. Men dröj inte för länge. Räknat från när din ansökan kom in, kan du bara få studiemedel för fyra veckor bakåt i tiden.

Ansök helst för hela läsåret. Om du ansöker för en termin i taget måste vi nämligen kontrollera dina studieresultat varje gång du ansöker, och din ansökan kan därför ta längre tid. Du kan ansöka för högst ett år i taget.

Du som är utländsk medborgare kan även behöva ansöka om rätt till svenskt studiestöd

Om du är utländsk medborgare kan du behöva ansöka om rätt till svenskt studiestöd. Du kommer därför att få frågor om det i ansökan.

Rätt till svenskt studiestöd

Fyll i ansökan noga

Om det saknas uppgifter i din ansökan kan du behöva lämna fler uppgifter senare och din ansökan kan ta längre tid.

Ditt ansvar att uppgifterna stämmer

Om du lämnar uppgifter som inte är korrekta kanske du får mer pengar än du har rätt till. Då får du ett återkrav av oss senare. Om vi har anledning att misstänka bidragsbrott gör vi en polisanmälan. Det är vi skyldiga att göra enligt lag.

Använd bara fältet "Övrigt" till viktiga meddelanden

Din ansökan tar längre tid om du fyller i fältet "Övrigt", eftersom vi då måste läsa och ta ställning till meddelandet. Använd bara fältet om du har ett viktigt meddelande till oss. Det kan exempelvis vara om du har haft svårt med studierna och vill berätta varför du inte klarat dina studieresultat.

3. Kontrollera ditt beslut

Det tar vanligtvis upp till fyra veckor innan du får beslut från CSN. När du får beslutet är det ditt ansvar att kontrollera det. Om något inte stämmer måste du meddela oss det.

4. Lämna studieförsäkran och registrera dig på kurser

För att du ska få dina pengar när din utbildning börjar måste du lämna studieförsäkran. Det gör du när terminen börjar. Med studieförsäkran intygar du att du ska läsa så som det står i beslutet. Du kan lämna studieförsäkran i Mina sidor eller i appen. Om du behöver få den påskriven av skolan kan du använda studieförsäkran du fick hem med posten eller skriva ut den från Mina sidor.

Du måste även registrera dig på dina kurser. Det gör du på din skola.

Krav på registrering

Utbetalning

Den första utbetalningen för terminen får du i samband med att du börjar studera. Sedan får du utbetalning den 25:e, i förskott för varje månad som du studerar. Om det är en helgdag får du pengarna sista vardagen före.

Du kan se dina utbetalningar i Mina sidor. Det vanligaste är att du får studiemedel för fyra veckor varje gång du får en utbetalning från CSN.

Anmäl konto för utbetalningar

Om du inte har haft studiestöd tidigare, eller om det gått mer än ett år sedan sist, så behöver du anmäla ditt bankkonto till Swedbank. De sköter CSN:s utbetalningar. Kontot kan du ha i vilken svensk bank som helst, du behöver alltså inte vara kund hos dem.

Anmäl konto till Swedbanks kontoregister

Om du blir sjuk eller avbryter studierna

Om du blir sjuk eller avbryter dina studier så måste du anmäla det.

Anmäler du sjukdom så kan du få behålla dina studiemedel även om du inte kan studera. Dessutom blir kravet på studieresultat lägre. Om du är sjuk en längre tid kan även en del av lånet skrivas av.

Det finns även andra händelser som kan påverka ditt studiemedel

Det kan till exempel vara något av följande:

 • Du ändrar studietakt eller läser färre poäng.
 • Du vårdar sjukt barn.
 • Din eller en anhörigs arbetstid förändras när du är utländsk medborgare.

Om något händer eller ändras

Betala tillbaka studielånet

Väljer du att låna pengar av CSN måste du betala tillbaka lånet. Du kommer att få en betalningsplan när det är dags att börja betala tillbaka.

Om det är första gången du tagit studielån börjar du betala tillbaka lånet tidigast sex månader efter att du hade studiemedel. Om du har studerat tidigare och börjar studera igen, får du inte någon sådan betalningsfri period.

Det minsta du behöver betala tillbaka är minimibeloppet, som 2019 är 6 975 kronor per år.

Betala tillbaka studielån

Frågor och svar

Hur gör jag om jag vill överklaga CSN:s beslut?

Om du tycker att CSN fattat ett felaktigt beslut kan du skicka in en överklagan. Vi granskar då beslutet igen.

Oavsett om vi ändrar beslutet om studiestöd eller inte lämnar vi ändå över ärendet till Överklagandenämnden för studiestöd (ÖKS). Om ditt överklagande handlar om återbetalning av lån skickar vi ärendet till förvaltningsrätten.

Överklaga CSN:s beslut

För dig som vägleder eller rapporterar uppgifter till CSN

På våra partnersidor hittar du information om hur du rapporterar uppgifter till CSN. Där finns också tips och stödmaterial för dig som hjälper och vägleder studerande.

Rapporterar uppgifter till CSN

Hjälper och vägleder studerande

Ikon för uppdaterad Uppdaterad: 2020-01-23
Hjälpte den här sidan dig?

Lämna synpunkter

Lämna gärna dina synpunkter på webbplatsen. Observera att vi inte kan svara på din kommentar.

Du kan inte ställa frågor om ditt personliga ärende här, då ska du i stället gå till sidan Kontakta oss.

Om du anger personuppgifter kommer vi att behandla dem enligt dataskyddsförordningen. Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter.

eller