Inkomst och fribelopp

Du får ha inkomster upp till ett visst belopp under ett kalenderhalvår utan att dina studiemedel minskas. Detta belopp kallas fribelopp.

Fribeloppet varierar beroende på

  • hur många veckor du har studiemedel under ett kalenderhalvår. Fribeloppet blir högre ju kortare studietid du har.
  • om du studerar på heltid eller deltid. Fribeloppet ökar om du studerar på deltid.

Tänk på att detta även gäller för dig som bara har bidragsdelen.

Vad räknas som inkomst?

I tabellen nedan ser du hur hög inkomst du får ha i förhållande till hur många veckor med studiemedel du fått.

Om du tjänar mer än fribeloppet, får du mindre studiemedel.

Exempel på fribelopp 2015
Antal veckor med studiemedel
per kalenderhalvår
Heltid, kr 75 procent, kr 50 procent, kr
5 150 881 156 212 161 610
10 129 321 140 059 150 841
17 99 137 117 444 135 765
18 94 825 114 213 133 611
19 90 513 110 983 131 457
20 86 200 107 752 129 303
21 81 888 104 521 127 149
22 77 576 101 290 124 996
23 73 264 98 060 122 842

Se fribelopp för alla veckor

Hur vet du ditt fribelopp?

Om du har fått ett beslut om studiemedel kan du se ditt fribelopp i Mina sidor eller i CSN:s app. Det står också i ditt beslut. Vill du räkna på hur mycket studiemedel du kan få vid olika inkomster, kan du använda tjänsten Räkna ut hur mycket du kan få. Tjänsterna hittar du i menyn till höger.

Vad händer om du får en högre inkomst?

Om din inkomst under ett kalenderhalvår är högre än fribeloppet, får du mindre studiemedel. Studiemedlen minskar med högst 61 procent av den del av inkomsten som går över fribeloppet. Både bidraget och lånet minskar proportionellt.

Kontroll mot Skatteverket

Vi efterkontrollerar dessutom dina inkomstuppgifter som du lämnat i ansökan om studiemedel genom att jämföra dina inkomstuppgifter med Skatteverkets uppgifter om din taxerade inkomst.
Läs mer på sidan Kontroll av inkomst som du hittar i vänstermenyn.

Kom ihåg att alltid meddela CSN om din inkomst ändras.
Ändrad inkomst

Om du studerar helt utan studiemedel, kan din rätt till ersättning vid exempelvis föräldraledighet och sjukdom påverkas. Läs mer på Försäkringskassans webbplats.

Exempel - Ali får högre inkomst

Ali ska under höstterminen 2015 studera 20 veckor på heltid med bidrag och lån. Han kommer då att få 45 120 kronor i studiemedel. I mitten på terminen inser Ali att han under kalenderhalvåret kommer att tjäna 10 000 kronor över fribeloppet. Ali anmäler detta till CSN. Hans studiemedel minskas då med 6 100 kronor till 39 020 kronor under höstterminen.

Vad händer om du avbryter dina studier?

Om du avbryter dina studier ska du anmäla detta till CSN. Då prövar vi hur mycket studiemedel du kan få utifrån den nya, kortare studietiden.
Avbrutna studier

Exempel - Filippa avbryter sina studier

Filippa ska läsa en heltidskurs på 20 veckor under vårterminen 2015. Hennes fribelopp är då 86 200 kronor. Efter 10 veckors studier får hon ett jobb. Filippa anmäler därför att hon avbryter sina studier och att hennes inkomst under kalenderhalvåret kommer att öka till 120 000 kronor. Filippa får då ett nytt beslut från CSN. I och med studieavbrottet får hon studiemedel för bara tio veckor, och samtidigt höjs fribeloppet till 129 321 kronor. Eftersom Filippas inkomst inte är högre än fribeloppet, får hon maximalt studiemedel för 10 veckor.

Senast uppdaterad: 2014-12-02