Inkomst och fribelopp

Du får ha inkomster upp till ett visst belopp under ett kalenderhalvår utan att dina studiemedel minskas. Detta belopp kallas fribelopp.

Fribeloppet varierar beroende på

  • hur många veckor du har studiemedel under ett kalenderhalvår. Fribeloppet blir högre ju kortare studietid du har.
  • om du studerar på heltid eller deltid. Fribeloppet ökar om du studerar på deltid.

Tänk på att detta även gäller för dig som bara har bidragsdelen.

Vad räknas som inkomst?

I tabellen nedan ser du hur hög inkomst du får ha i förhållande till hur många veckor med studiemedel du fått.

Om du tjänar mer än fribeloppet, får du mindre studiemedel.

Exempel på fribelopp 2016
Antal veckor med studiemedel
per kalenderhalvår
Heltid, kr 75 procent, kr 50 procent, kr
5 150 203 155 510 160 884
10 128 740 139 429 150 163
17 98 691 116 916 135 154
18 94 398 113 700 133 010
19 90 106 110 484 130 866
20 85 813 107 268 128 722
21 81 520 104 051 126 578
22 77 228 100 835 124 434
23 72 935 97 619 122 290

Se fribelopp för alla veckor

Hur vet du ditt fribelopp?

Om du har fått ett beslut om studiemedel kan du se ditt fribelopp i Mina sidor eller i CSN:s app. Det står också i ditt beslut. Vill du räkna på hur mycket studiemedel du kan få vid olika inkomster, kan du använda tjänsten Räkna ut hur mycket du kan få. Tjänsterna hittar du i menyn till höger.

Vad händer om du får en högre inkomst?

Om din inkomst under ett kalenderhalvår är högre än fribeloppet, får du mindre studiemedel. Studiemedlen minskar med högst 61 procent av den del av inkomsten som går över fribeloppet. Både bidraget och lånet minskar proportionellt.

Kontroll mot Skatteverket

Vi efterkontrollerar dessutom dina inkomstuppgifter som du lämnat i ansökan om studiemedel genom att jämföra dina inkomstuppgifter med Skatteverkets uppgifter om din taxerade inkomst.
Läs mer på sidan Kontroll av inkomst som du hittar i vänstermenyn.

Kom ihåg att alltid meddela CSN om din inkomst ändras.
Ändrad inkomst

Om du studerar helt utan studiemedel, kan din rätt till ersättning vid exempelvis föräldraledighet och sjukdom påverkas. Läs mer på Försäkringskassans webbplats (studerande).

Exempel - Ali får högre inkomst

Ali ska under vårterminen 2016 studera 20 veckor på heltid med bidrag och lån. Han kommer då att få 49 520 kronor i studiemedel. I mitten på terminen inser Ali att han under kalenderhalvåret kommer att tjäna 10 000 kronor över fribeloppet. Ali anmäler detta till CSN. Hans studiemedel minskas då med 6 100 kronor till 43 420 kronor under höstterminen.

Vad händer om du avbryter dina studier?

Om du avbryter dina studier ska du anmäla detta till CSN. Då prövar vi hur mycket studiemedel du kan få utifrån den nya, kortare studietiden.
Avbrutna studier

Exempel - Filippa avbryter sina studier

Filippa ska läsa en heltidskurs på 20 veckor under vårterminen 2016. Hennes fribelopp är då 85 813 kronor. Efter 10 veckors studier får hon ett jobb. Filippa anmäler därför att hon avbryter sina studier och att hennes inkomst under kalenderhalvåret kommer att öka till 120 000 kronor. Filippa får då ett nytt beslut från CSN. I och med studieavbrottet får hon studiemedel för bara tio veckor, och samtidigt höjs fribeloppet till 128 740 kronor. Eftersom Filippas inkomst inte är högre än fribeloppet, får hon maximalt studiemedel för 10 veckor.

Senast uppdaterad: 2015-11-26