Vad krävs för att få studiemedel?

Studenter vid dator

Du måste uppfylla vissa krav för att ha rätt till studiemedel.

Här ser du en sammanställning av kraven för att ha rätt till studiemedel:

Utbildningen måste ge rätt till studiemedel

Den utbildning du ska gå måste ge rätt till studiemedel. De flesta utbildningarna på högskola och universitet ger rätt till studiemedel.
Godkända utbildningar

Du måste vara registrerad på dina kurser

Du måste vara kursregistrerad för samma antal veckor och poäng som ditt beslut om studiemedel omfattar. Det räcker inte med en programregistrering.
Krav på registrering

Du måste studera i viss omfattning

Du måste studera på minst 50 procent i minst tre veckor.
Studietakt – heltid eller deltid?

Du måste uppfylla ålderskraven

Du kan bara få studiemedel till och med det år du fyller 56. Rätten att låna minskar från och med det år du fyller 47.
Åldersgränser

Du måste ha klarat dina studieresultat

Om du har studerat med studiemedel tidigare måste du även ha klarat dina studieresultat för att få studiemedel på nytt.
Studieresultat

Du får inte ha vissa andra ersättningar

Du kan inte få studiemedel samtidigt som du har exempelvis aktivitetsstöd eller sjukersättning.
Inte rätt till studiemedel

Du får inte ha obetalda lån eller återkrav

Du får inte heller ha obetalda återkrav för mer än ett halvår. Om du har börjat betala tillbaka på dina tidigare studielån, måste du även ha skött återbetalningen av dina lån.
Betala tillbaka tidigare lån

Fler krav för dig som är utländsk medborgare

Om du är utländsk medborgare behöver du även uppfylla villkoren för att ha grundläggande rätt till svenskt studiestöd.
Villkor för att få studiestöd för dig som är utländsk medborgare

Viktigt att meddela ändringar

Du måste se till att CSN hela tiden har rätt uppgifter om dig och dina studier, eftersom din rätt till studiemedel kan påverkas om något ändras under studietiden. Det gör du genom att lämna korrekta uppgifter i din ansökan och meddela oss om något ändras.


Senast uppdaterad: 2016-12-29