Inackorderingstillägg

Inackorderingstillägg är pengar som du kan få
om du inte kan bo hemma när du studerar.
Vanligtvis kan du få bidrag från din kommun
om du måste bo och studera
någon annanstans än hemma.
Men i vissa fall kan du få
inackorderingstillägg från CSN.

Vem kan få inackorderingstillägg från CSN?

Ett krav för att få inackorderingstillägg är att
du inte kan bo hemma hos dina föräldrar
när du studerar.
Det gäller om du studerar heltid
på folkhögskola, fristående skola
eller före detta riksinternatskola och påbörjade utbildningen före 2016.

Avståndet mellan skolan och
ditt föräldrahem måste vara så långt
att om du bodde hemma
skulle du få resa minst 2 timmar varje dag.

Om du är placerad i familjehem,
räknas detta hem som föräldrahem.

Du kan få inackorderingstillägg
även om du är under 16 år.

Om du ska gå på en fristående gymnasieskola,
fristående gymnasiesärskola
eller en före detta riksinternatskola,
får du bara inackorderingstillägg om det program
och den nationella inriktning som du har valt
inte finns där du bor med dina föräldrar.

Hur mycket kan du få?

Inackorderingstillägget är
mellan 1 190 och 2 350 kronor i månaden.
Hur mycket du får beror på
hur lång väg det är mellan din skola
och ditt föräldrahem.

Om dina föräldrar bor utomlands

Om dina föräldrar bor utomlands
och minst en av dem är svensk medborgare,
kan du få inackorderingstillägg
också när du går i en kommunal skola i Sverige.
Du kan få inackorderingstillägget från klass 7
tills du slutar en gymnasieutbildning.

Om du vill veta mer om inackorderingstillägg
kan du vända dig till vår Kundservice.

Läs mer

Klicka på länkarna för att läsa mer.
Då kommer du till sidor som inte är skrivna på lättläst svenska.

För dig som inte läser på hemorten

Senast uppdaterad: 2016-06-02