Jump to content

Studiestöd – alla bidrag och lån för studier

Vilka bidrag och lån du kan få beror bland annat på vad du ska studera, hur gammal du är och om du ska studera i Sverige eller utomlands.

Förslag om ett nytt omställningsstudiestöd

Regeringen har föreslagit att det ska införas ett nytt studiestöd som ska underlätta omställning i arbetslivet.

Förslag på omställningsstudiestöd

Vilka stöd du kan få eller söka från CSN beror på din utbildning, ålder och situation.