Hoppa till innehåll
Webbplatsen använder kakor
Vi använder kakor för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen.
Läs mer om kakor på csn.se

Behandling av personuppgifter

Vi tar ansvar för att dina personuppgifter behandlas på rätt sätt

För att CSN ska kunna handlägga ärenden om studiestöd och hemutrustningslån, måste du lämna vissa personuppgifter till oss. Eftersom CSN är statistikansvarig myndighet för området ”Studiestöd” behöver vi även samla in personuppgifter för att kunna ta fram officiell och övrig studiesocial statistik.

CSN ansvarar för att dina personuppgifter behandlas på rätt sätt. För att bevaka detta har vi två personuppgiftsombud på CSN.

Kontakta personuppgiftsombudet om du har frågor

Rätt att begära information

Du har rätt att en gång om året begära information från oss om vilka personuppgifter om dig som vi behandlar. Om du vill ha information om dina personuppgifter, ska du skriva ett brev till oss. Glöm inte att skriva under brevet. Du kan inte begära informationen via e-post.

Adress till vårt huvudkontor

Rätt att begära rättelse

Om du tycker att vi har felaktiga uppgifter om dig, har du rätt att begära rättelse.

Kontakta personuppgiftsombudet för rättning

E-brev och ansökningar är allmänna handlingar

CSN är en statlig myndighet. Det betyder att ansökningar, brev, e-brev och andra meddelanden som skickas till oss blir allmänna handlingar. Även ansökningar som skickas i Mina sidor blir allmänna handlingar.

Allmänna handlingar kan komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen. Detta innebär att handlingarna är offentliga och att allmänheten och massmedierna har rätt att ta del av innehållet. Om e-breven eller ansökningarna innehåller uppgifter som omfattas av sekretess, får vi däremot inte lämna ut dem.

Som statlig myndighet måste CSN lämna ut uppgifter till andra myndigheter enligt särskilda bestämmelser om uppgiftsskyldighet. Då måste vi även lämna ut uppgifter som omfattas av sekretess.

Informationsutbyte med andra

CSN hämtar och lämnar personuppgifter till andra myndigheter och organisationer.

Exempel på uppgifter som CSN lämnar:

 • Till Försäkringskassan - uppgifter om personer med studiestöd eller om studieavbrott.
 • Till socialnämnderna - uppgifter om lämnat studiestöd och hemutrustningslån.
 • Till Swedbank - uppgifter om utbetalning av studiestöd.
 • Till arbetslöshetskassorna - uppgifter om utbetalning av studiestöd för att kontrollera att olika ersättningar inte betalas ut samtidigt.
 • Till Skatteverket - uppgifter om adresser och kontrolluppgifter om utbetalda skattepliktiga bidrag, studieskulder och betald återkravsränta.
 • Till Kronofogden - uppgifter för att de ska kunna driva in fordringar.
 • Till inkassoföretag - uppgifter för att de för CSN:s räkning ska kunna driva in fordringar i utlandet.
 • Till kortföretag - uppgifter för att de ska kunna distribuera bevis om studiestöd för studier (rabattkort).

Exempel på uppgifter som CSN hämtar:

 • Från skolor och Universitets- och högskolerådet - uppgifter om personer som antagits till utbildningar.
 • Från skolor - uppgifter om studieresultat.
 • Från Skatteverket - uppgifter om inkomst.
 • Från Migrationsverket - uppgifter om uppehållstillstånd för att pröva utländska medborgares rätt till studiestöd.

Läs mer om när vi byter personuppgifter med andra myndigheter och organisationer i faktabladet om STIS - Studiestödets informationssystem.

Gallring av personuppgifter

Det finns särskilda regler för gallring av personuppgifter. Med gallring menas att CSN ska ta bort personuppgifter som finns i studiestödsärenden. Om en person haft lån hos oss, ska vi gallra personuppgifterna senast två år efter att han eller hon slutbetalade sitt lån eller annars slutade vara återbetalningsskyldig. Om en person bara haft bidrag, ska vi gallra personuppgifterna senast tre år efter att vi senast lämnade studiestöd eller avslog ansökan. Det finns även några undantag som ger oss rätt att behandla vissa uppgifter under längre tid. Gallringen genomförs automatiskt eftersom de allra flesta personuppgifterna som behandlas av oss finns i våra datasystem.

Regler

Regler för hur vi får använda dina personuppgifter finns i

 • studiestödsdatalagen (2009:287)
 • studiestödsdataförordningen (2009:321)
 • personuppgiftslagen (1998:204)
 • förordningen (1990:1361) om lån till hemutrustning för flyktingar och vissa andra utlänningar.

Information skickas från din webbläsare

När du besöker en sida på www.csn.se sparar vi uppgifter om din ip-adress, webbläsare och operativsystem. Uppgifterna skickas automatiskt från din webbläsare till våra servrar där de sedan sparas i en logg. Vi använder informationen för att se att våra tjänster fungerar som de ska och för att ta fram statistik.

Mer information om kakor

Ikon för senast publicerad Senast publicerad: 2018-05-18
Hjälpte den här sidan dig?
eller

Behöver du hjälp?

Kontakta oss


Hitta svar på dina frågor!

Våra e-tjänster

Logga in


Du kan utföra många ärenden själv genom våra e-tjänster