Jump to content

Statistik och rapporter

Bild på glada studenter med texten "Besök vår statistikdatabas" som länkar till vår statistikdatabas
Bild på glada studenter med texten "Besök vår statistikdatabas" som länkar till vår statistikdatabas

Kan förekomma driftstörningar i statistikdatabasen till och med 20 maj

Vi uppdaterar statistikdatabasen och det kan förekomma driftstörningar i statistikdatabasen till och med fredagen den 20 maj. Har du frågor om officiell statistik, kontakta registrator@csn.se.


I statistikdatabasen hittar du officiell statistik om studerande med studiestöd, studieskulder, återkrav, inbetalningar, nedsättning av årsbelopp samt avskrivning av studieskulder och kronofogdekrav.

Du kan själv ta fram de uppgifter om studiestödet som du är intresserad av.

statistik.csn.se

Bild på kvinna som ritar på glasvägg

Officiell statistik

CSN är utsedd av regeringen att vara ansvarig för den officiella statistiken inom studiestödsområdet

Som statistikansvarig myndighet har vi ansvar för

  • att statistiken är objektiv
  • att statistiken dokumenteras
  • att statistiken kvalitetsdeklareras.

Vår statistik ska också utan avgift vara offentlig och även finnas tillgänglig i elektronisk form, bland annat här på webbplatsen.

Officiell statistik

Om studiestödet

Kortfakta om studiestödet

Här hittar du siffror och fakta om studiestödet, på ett enkelt sätt. Du hittar uppgifter om antalet studerande och låntagare, geografiska skillnader, räntan på studielånen och vårt arbete med utlandsbosatta låntagare.

Om studiestödet