Hoppa till innehåll
Du får behålla ditt studiestöd från CSN även om skolan är stängd på grund av coronaviruset. Dessutom är fribeloppet tillfälligt borttaget under 2020. Om du har svårt att betala på ditt lån på grund av coronakrisen finns trygghetsregler som hjälper dig.
Läs mer...

Statistik och rapporter

Bild på glada studenter med texten "Besök vår statistikdatabas" som länkar till vår statistikdatabas
Bild på glada studenter med texten "Besök vår statistikdatabas" som länkar till vår statistikdatabas

Statistikdatabasen har tagits fram med stöd från Vinnova i syfte att skapa fler öppna datakällor. Här kan du själv söka fram den information du vill ha.

statistik.csn.se

Om studiestödet

Kortfakta om studiestödet

Här hittar du siffror och fakta om studiestödet, på ett enkelt sätt. Du hittar uppgifter om antalet studerande och låntagare, geografiska skillnader, räntan på studielånen och vårt arbete med utlandsbosatta låntagare.

Om studiestödet

Statistik i tabeller

CSN publicerar statistik i form av tabeller och i vår statistikdatabas

Den statistik som presenteras i form av tabeller är dels statistikpublikationer, dels separata tabeller som beskriver särskilt utvalda delar av studiestödet.

Statistik i tabeller 

Pågående undersökningar

Har du fått ett utskick av oss där vi ber dig svara på en enkät?

Här hittar du information om hur du svarar på enkäten.

Pågående undersökningar

Bild på kvinna som ritar på glasvägg

Information om vår statistik

CSN är utsedd av regeringen att vara ansvarig för den officiella statistiken inom studiestödsområdet

Som statistikansvarig myndighet har vi ansvar för

  • att statistiken är objektiv
  • att statistiken dokumenteras
  • att statistiken kvalitetsdeklareras.

Vår statistik ska också utan avgift vara offentlig och även finnas tillgänglig i elektronisk form, bland annat här på webbplatsen.

Information om vår statistik

Licens

Statistik från CSN:s datakällor får användas enligt licensen CC0

I korthet innebär det att statistiken är fri att använda och sprida, även i kommersiellt syfte, och utan särskilt tillstånd.

Vad du får göra med statistiken

eller